A B C D E F G H I J K L M N O P Q-R S T U V W X-Y Z
close this section of the library Kesavan, H. K
View the document Kesavan, H. K (J. N. Kapur and H. K Kesavan) -- Entropy Optimization Principles with Applications - 1992