A B C D E F G H I J K L M N O P Q-R S T U V W X-Y Z
close this section of the library Ishiwata, Takashi
View the document Ishiwata, Takashi (Katsuhiko Nakamura and Takashi Ishiwata) -- Synthesizing Context Free Grammars from Sample Strings Based on Inductive CYK Algorithm - 2000