Интерфейс икемдеу

Интерфейс тілі:
Кодтамасы:
Интерфейс форматы:
 

Іздеу шарттары

Сұраным түрі: Сұранымның қарапайым түрі
Сұранымның кеңейтілген түрі (! (ЕМЕС) , & (ЖӘНЕ), | (НЕМЕСЕ) және жақшалар амалдарымен логикалық іздеу рұқсат етілген
Query style: normal with query box
Регистрлер: регистрлерді ескермеу
жоғарғы және төменгі регистрлерді қолдану
Сөздердің жалғаулары: сөздердің жалғауларын ескермеу
жалғауы бар сөздерді қолдану
Сұраным тарихы: сұраным тарихын көрсетпеу
сұраным тарихын көрсету
құжаттарын – іздеу нәтижелерін көрсету, құжаттан бір парақта.