Volume 2, No. 12
18431201

page 48  (4 pages)
to previous section47
49to next section


View the commentary of this paper

 
rawatia ake kei ngaro te tahi tuhituhia iho ki te pukapuka, e haria mai taua pukapuka kia matou ma matou ekorero atu ki te kai whakarite ture, kia ho mai e ia te utu e tika ana. Ko te tikanga pai tenei o te ture tena ko ta ratou e mea ana no matou enei mea kua paea hoki ki to matou kainga a na matou i ora ai he tikanga kohuru. A, ko ratou e kai pono ana i nga mea o te kaipuke pakaru i tere noa ki uta, kahore ano i taria e ratou rite tonu ta ratou tikanga ki te tahae.

E korerotia ana, tenei nga iwi ka whakapoto ki Remuera ko nga rangatira katoa o Waikato, o hea o hea te haere mai, E pai ana matou kia huihui mai ratou otiia kotahi ano ta matou kupu, ki nga tangata katoa, aua koutou huihui mai me te ritenga maori kahore huihuia mai mea te ritenga rangatira ano, ko nga pu nga aha waiho atu a ko te hari, me era ritenga tutu, katoa, whakarerea, kia kitea e nga pakeha katoa, e whakatupu tangata ana koutou.

(Ki te kai tuhituhi o te Karere o Nui Tireni)

Nowema 16, 1843. E MARA-Kua titiro ahau ki te mahi a te hunga maori i roto i te ware karakia, i te ratapu e kore ratou e ata noho kia mutu te karakia ka puta ai ki waho otiia e putaputa tonu ana nga kaumatua me nga tamariki tae noa ki te wakamutunga o te karakiatanga, e mea ana taku wakaaro i haere ratou ki te wakarongo i nga kupu a te Atua. Ki te wakapai atu hoki ki a ia mana atawainga, kua riro mae, otiia na te hoa riri i wakararu o ratou ngakau koia te ata noho ai, a kihai i rite te mea i haere ai ratou ki roto ki te ware karakia. NA TE KAI TITIRO. Pono rawa ta te kai titiro korero, kua kite hoki matou tenei mahi, he ,mea i mahara ratou ki te tapa o te whare e tapoko ai e kore e pena.

(Ki te kai tuhituhi o te Karere o Nui Tireni.)

Nowema, 1843. E HOA. he Waimate ahau e noho ana ka rongo i ahau tenei tahi tangata te huihui ana ki te wawai mo te tahi Hoiko he aha ianei te pai o te Hoiho o te kau kia ratou tenei taima, e atawai noa te tahi tangata i tana mea, a ka kite tana wanaunga ka hae ka haere ki te tango i ta tera tangata mana ahea ra te tangata maori wakaaro ai ki te mahi i tikanga, kia noho ai ratou i te marietanga. Na te kai wakarongo KORERO.

(Ki te kai tuhituhi e te Karere o Nui Tireni

E HOA. Tenei ano taku korero ki a koe, kua oma etahi aku tamariki Pakeha ki hea ranei ki hea ranei. E mea ana ahau kei nga kainga maori e noho ana ta te mea hoki, e kore e ora te tangata i te nehenete me kahore he kai. Mehemea e tika ana taku korero, e, kei nga kainga maori, he ana ta te tangata maori pupuri