Volume 2, No. 4
18430401

page 16  (4 pages)
to previous section15


View the commentary of this paper

 
ra uta ki te wakatau i a ratou, a na, ka tutaki pu ki a ratou, e haere kau mai ana, kahore he kakahu ka tangohia hoki e ratou ko te ratou kainga, wakakakahatia ana ki te paraikete ki te hate ki te aha a ka, hoea mai hoki e ratou ki to ratou kainga no naianei hoki i u mai ratou ki runga i te haringa nui o te ngakau. Na e mea ana matou ki tenei He tohe he na te pakeha i tahuri ai ki Manukau te tahi ra, tena ko tenei ehara tenei ki te pakeha, otira, he turi ia, no nga tangata. Me he mea rongo nga tangata ki te reo o te Pura, kua wawe te hoa mai te ata, ka whiti noa ano te mea, kahore he hau, me pena, kahore tenei orangatanga. Koia matou ka mea ra, ko nga pakeha, kei tohe ki te hoe atu ki runga i te kuware ra nei i te porangi ra nei a ko nga tangata hoki, kei tua i a ka ho marire, te pakeha, tona tikanga. Heoi ano.

Kia pera taku aroha atu ki toku hoa toku ano ki ahau, a kia rite taku meatanga atu ki te tangata katoa, ki taku e pai nei, kia meatia mai e ratou ki au, katahi pea ka rite enei kupu i te mahi ma e nga tangata maori o Poneke.I te toronga o nga Whare pakeha te ahi monemone noa i o ratou taonga tokomaha ratou i muhore ke reira nga tangata maori kohikohia ai i a ratou moma ka he e tu ki te Minita ki a te Kora, hei mea ho atu noa ma nga pakeha, 6 14s 81/4 e ono pauna, kotahi te kau ma wa nga heremu ewaru pene, me te hawepene hoatu ai e ratou ki te hunga rawa kore kia hokona he kai, te kakahu mo ratou e hoa ma

e nga tangata o konei katahi matou ka kite i te hua pai o te aroha e tupu ake ana i roto i te ngakau o nga tangata maori e rite ranei nga tangata o konei ki nga i tangata o Poneke te pai. ana pau nga Whare pakeha i Akarana, te ahi kahore ranei?

KI NGA KAI TUHITUHI MAI E pai ana matou ki te pukapuka a tetahi e kua kai rapu i te tikanga a otira kihai ia i wakahuatia mai te ingoa o tona kainga, me te ingoa koki o e nga tangata i te kia ia koia tana pukapuka te taia ai e kore hoki matou e ahei kia taia te pukapuka wakapae puhu.

Kua tae mai ki a matou enei korero He ritenga maori te wakamutunga o te korerorerotanga a Nohepai ko Titirohaere me tenei hoki Ko te tahi atu wahi o nga i tupuna Ingarangi ka taia ano enei ki te tahi Nuipepa atu.

E hoa ma e nga kakorero i tou Nuipepa kia rongo mai koutou ki te matou e pai ai, ka kite koutou i etahi kupu ke me ata tuhituhi mai ano ki te Kai Tuhi wakakitea mai nga kupu hei kia tino tika to matou reo [KAI TUHITUHI

E HOA MA.

KIA rongo mai koutou katoa, tenei ano tetahi pukapuka, na te pakeha e noho ana ki tahaki atu o te whare o Pimana, i tuhituhia atu ki te Kawana e mea ana, te Kawana, tenei ano nga tangata maori e tua ana i nga rakau o te kainga kua oti nei te hoko e koe hei wahi hoko ma ratou a tona te mahi penei. Na e mea ana te Kawana, tuhituhia atu tenei kupu ki nga tangata maori kei rokohanga ratou e te kino. Kua ho atu au tenei kupu ki nga katipa kia titiro haere ratou, a ka kitea te tangata tahae e ratou, ka herea, ka wakawakia nuitia ano i reira.

Akarana, he mea te ki te perehi o te Kawana.