Volume 1, No. 18
18611216

page 12  (20 pages)
to previous section11
13to next section


View the commentary of this paper

 
TE KARERE MAORI OR MAORl MESSENGER. strange land, he and bis wife and all belong ing to him, not having two thoughts or the least misgiving about it. And from that it is that his faith is so much commended, from the steadfastness of his heart in God's word, in God's love and in God's power. This was the light to shine in the midst of darkness. It was like the runners of the hue which creep about amongst the grass. And now it could be said that God has found a resting place in the earth. Abra- ham and his offspring were made deposita- ries, of His discourse and His plans. They were called to be His own people, and He was to lay down laws for them. And so Abraham dwelt in Canaan: he dwelt as a stranger, and did not come into possession of the Iand. Although it had all been pointed out by God, as for him, yet neither he nor his grandchildren possessed it nor until 450 years had passed, that is, at the lime when they returned from Egypt, "and commenced in a. body to lake possession of Canaan. But Abraham wailed quietly, and when his wife Sarah died, be peaceably purchased a sepulchre in that country, as a resting place for his dead. This was the design of God, as a trial of the constancy of the affection of His people. The same was done to Job, and our Lord Taho was tried by Him. Abraham's faith was steadfast. Not having a child born to himself, he prayed to God. God consented and declared that "by that son should al the nations of the earth be 'blessed." Now the heart of Abraham was joyful on account of his son Isaac. Before he had fully grown up, God demanded that he should be slain by his father, as a sacri- fice. Enough, Abraham assented forthwith, and led hira up to the mountain, that he might be slain and burnt as an offspring. 'And thus was his faith fully seen. God saved Isaac from being sacrificed by him; Abraham was honored as his friend, and his descendants were increased into • a great people. And hence it was that he was called, the " father of the faithful," the same as the Apostles were called the foundation of the Church. Worship was commenced by them, and they made known the system. The fruits of his faith are to be found in the Scripture. The living branch which cleaves to the root, will bring forth fruit: and iri the living heart which adheres to God and his Son, will also be manifest the fruits of faith. Abraham was a man of peace; but in former times he was courageous to rescue ki tenei whenua tangata ke, me tana wahine, me ana aba, me ana aha; te ai he whakaaro- aro rua, he manukanuka, he aha, he ahai No reira hoki i whakamoemititia ai tona whakapono ; no te u o tona ngakau ki ta te Atua kupu, ki to te Atua aroha, ki to te Atua kaha. Ko te rama ienei hei tiaho i roto i le pouri. E rile ana ki te kawei o te hue e totoro ana i roto i le otaota. Ka tahi ka ai be taunga mai mo te Atua ki le ao. Ko Aperahama, ratou ko ona uri, ka meinga hei waihotanga iho mo ana korero, mo ana tikanga. Ka kiia ratou he iwi nona; ko ia ano hoki hei Kai-whakatakoto Ukanga mo ratou. Heoi, noho ana a Aperahama ki Kenana. He noho manene tana. Kahore hoki i riro noa mai i a ia. Ahakoa i whakaaturia ka- toatia mai e le Atua mona, kihai i riro mai i a ia, i ana. tamariki, i ana mokopuna, a taka noa nga tau e wha rau e toru tekau—ara, taea noatia te wa i hoki mai ai ratou i Ihipa, i anga nui ai ki te tango i Kenana. Otiia tatari marie ana a Aperahama, a ka mate tana wahine a Hara, hokona marietia ana e ia tetahi tanumanga ki taua whenua hei takotoranga mo tana tupakaku. Ko ta le Atua Ukanga hoki tenei he wha- kamatautau i e pumautanga o te whakaaro o ana tangata. I peratia a Hopa, me to tatou Ariki ano hoki, i whakamatauria ano ia. U tonu te whakapono a Aperahama. Ka kore ano te tahi tamaiti e whanau mana, ka inoi ia ki te Atua. Na ka whakaae mai le Atua, a ka mea "Ma tau tamaiti ka mana- akitia ai nga iwi katoa a te ao." Na, koa noa iho te ngakau o Aperahama ki tana tamaiti ki a Ihaka. Kihai i tino kaumatua noa, kua mea mai le Atua kia whakamatea ia e tona papa hei whakahere. Heoi, whakaae tonu mai a Aperahama; a kawea ana ki runga ki le maunga kia maripitia, kia tahuna e ia hei whakahere. Ka tahi ka kitea nuitia tona whakapono. Na whakaorangia ana e le Atua a Ihaka kei mate i a ia; a whakanuia ana a Aperahama hei hoa mona: ko ona uri hoki i whakanuia rawatia hei iwi nui. No reira ano hoki ia i kiia ai, ko " Te matua o te hunga whakapono." Nana hoki te tauira o te whakapono; pera me nga Apotoro i kiia nei ko ratou le turanga o te Hahi. Na ratou hoki i timata le karakia, i whakaatu nga Ukanga. E takoto ana i roto i te Ka- raipiture nga hua o tona whakapono. Ka piri ora te manga ki le lake, ka whai hua. Ka piri ora le ngakau ki te Atua raua ko tona Tamaiti, ka Kitea ano hoki nga hua o te whakapono.