Cover Image
close this bookUtangulizi wa Lugha na Isimu (Tanzania Publishing House Dar Es Salam, 1994, 121 p.)
close this folderSura ya Kwanza: Ujuzi wa Lugha
close this folder1.1. Kujua Lugha ni nini?
View the document(introduction...)
View the document1.1.1. Utata wa Sentensi
View the document1.1.2. Usarufi wa Tungo
View the document1.1.3. Mfumo - Sauti