Cover Image
close this bookUtangulizi wa Lugha na Isimu (Tanzania Publishing House Dar Es Salam, 1994, 121 p.)
close this folderSura ya Kwanza: Ujuzi wa Lugha
close this folder1.2. Isimu ni Nini?
View the document1.2.1. Maarifa ya Mjua-Lugha
View the document1.2.2. Malengo ya Isimu
View the document1.2.3. Tanzu za Isimu