Cover Image
close this bookUchambuzi na Uhakiki - Karibu Ndani (Dar Es Salaam University Press, 1991, 26 p.)
View the document(introduction...)
View the document1. Miongozo ya Lugha na Fasihi
View the document2. Namna ya Kuitunua
View the document3. Kitangulizi
View the document4. Mwandishi
Open this folder and view contents5. Dhamira Kuu
Open this folder and view contents6. Matumizi ya Baadhi ya Vipengele vya Fani
View the document7. Maswali

7. Maswali

1. Ni vipi dhamira ya kisiasa imejitokeza katika Karibu Ndani.

2. Eleza maana ya taswira na kisha jadili matumizi yake katika diwani ya Karibu Ndani.

3. Chambua dhamira za Karibu Ndani, na halafu eleza kufanikiwa au kutofanikiwa kwa diwani hiyo.

4. Hoja kwamba “vina na mizani ni uti wa mgongo” wa ushairi haina maana, kwani Karibu Ndani haizingatii kanuni hizo na bado mashairi yake ni bora.” Jadili.

5. Jadili matumizi ya lugha, picha na tamathali za usemi katika Karibu Ndani.