Cover Image
close this bookHam volume 8 - Jarida la mabadiliko na uimarishaji wa sekta ya Afya Tanzania (Wizara ya Afya, 1998, 38 p.)
View the document(introduction...)
View the documentViongozi wapya Wizara ya Afya
View the documentTahariri
View the documentChiduo asisitiza umuhimu wa mabadiuko ya sekta ya afya
View the documentMkutano wa waganga wakuu wa mikoa 1998
View the documentMfumo wa afya wa wilaya
View the documentChangamoto mpya kwa afya ya jamii
View the documentMfumo wa taarifa kwa ajili ya uendeshaji
View the documentMagonjwa Mapya ya kuambukiza na yanayojirudiarudia
View the documentUgonjwa wa Kisukari
View the documentMabadiliko ya idadi ya watu Tanzania
View the documentSera ya idadi ya Watu
View the documentIdadi ya Watu na Mazingira
View the documentTaarifa ya ongezeko la Wazee Duniani
View the documentMatatizo ya wazee katika jamii
View the documentUnapata uzoefu gani kutokana na maelezo ya kazi za mganga wa wilaya huyu?
View the documentJitihada za Kimataifa za kupambana na ugonjwa wa Malaria
View the documentShirika la afya duniani na mapambano dhidi ya Ukimwi
View the documentUsalama wa damu ni muhimu kudhibiti ukimwi
View the documentAthari ya Ukimwi Wilayani Makete
View the documentChangamoto za kimaadili na haki za binaadamu zinazowakabili wafanyakazi
View the documentWanawake na watoto ni sehemu muhimu katika jamii
View the documentHuduma ya Wakunga wa jadi Tanzania
View the documentAthari za Tumbaku, pombe na madawa kwa mama mjamzito
View the documentBushi
View the documentMabadiliko ya muundo wa uendeshaji wa Shirika la Afya Duniani (WHO)
View the documentKilio cha wakimbizi na maisha ya kifamilia
View the documentWafadhili na Maskini
View the documentMatangazo
View the documentChemsha maji yako
View the documentMaadili ya PCB (Cost of Conduct)
View the documentKisa cha mtaalam wa afya kwa jamii
View the documentKinyume

Huduma ya Wakunga wa jadi Tanzania

Kutoka Kitengo cha Huduma ya Afya ya Uzazi na Uhai wa Mtoto

Huduma za Afya ya Uzazi hutolewa katika vituo vya huduma za afya na jamii. Lengo Kuu la huduma hizi ni kuimarisha na kuboresha afya za wanawake wenyewe wenye umri wa kuzaa watoto na vijana, pia kupunguza madhara yatokanayo na matatizo ya uzazi na idadi ya vifo kwa makundi haya muhimu.

Licha ya kusambazwa kote nchini kwa huduma hizi lakini bado vifo vitokanavyo na uzazi vinaendelea kuwepo kwa kiwango kikubwa ijapo vinaweza kuzuilika. Takwimu zinaonyesha kuwepo kwa wastani wa wanawake 529 kwa kila laki moja ya watoto wanaozaliwa hai hufa kila mwaka.

Katika kutambua umuhimu wa huduma za wakunga wa jadi katika jamii, Serikali ilianzisha mafunzo rasmi kwa wakunga wa jadi mnamo mwaka 1986. Lengo la mafunzo likiwa nikuboresha huduma wanazozitoa.

Mkunga wa jadi kwa kawaida ni mwanamke wa makamo mwenye uwezo wa kupima mimba, kutoa ushauri na kuzalisha, ambaye amekubaliwa na kutambulika na jamii anamoishi. Uzoefu wake wa kuzalisha unatokana na kurithi au kwa kufanya kazi na wanawake wanaozalisha nyumbani.

Mkunga wa jadi kama atashirikishwa na kuhusishwa kikamilifu katika utoaji wa huduma za afya ya uzazi, anaweza kuchangia kwa kiwango kikubwa katika kutekeleza lengo la uzazi salama.

Mkungawa jadi aliyepata mafunzo anatarajiwa kufanya yafuatayo:-

Kutuo huduma kwa mwanamke mjamzito

Kuwatambua wanawake wenye matatizo na kuwapa rufaa

Kumusaidia mama wakati wa kujifungua

Matunzo baada ya kuzaa

Kuzuia uambukizo wa magonjwa ya zinaa na UKIMWI kwa mtoto, mama au Mkunga wa jadi wakati wa kujifungua.

Kutoa elimu na ushauri kuhusu afya ya uzazi kwa vijana

Kusaidiakuletamaendeleoya jamii

Utoaji, utumiaji na utunzaji wa taarifa.

Wakunga wa jadi wanahitaji vifaa muhimu vya kufanyia kazi. Wilaya au Taasisi zinazoandaa mafunzo ya wakunga wa jadi zinapaswa kuandaa mapema vifaa hivyo vya kuwasaidia wakunga wa jadi kutekeleza vizuri yale waliyofundishwa. Ni vizuri zana hizo zitumike zile ambazo zinapatikana kwa urahisi katika maeneo yao. Vifaa maalum vinavyohitajika ni pamoja na sabuni, nyembe, nyuzi, vyombovya kuwekea maji na vifaa, mikeka, mipira ya kuvaa mikononi, mpira wa kulalia wakati wa kujifungua taa ya kandili, beseni dogo na kipimio cha kupima urefu (pima futi).