Cover Image
close this bookKitabu cha Mwongozo kwa Wavuvi Wadogowadogo - Namba 5: Utunzaji na Ukarabati wa Vyombo vya Uvuvi (Mbegani Fisheries Development Centre - COSTECH, 60 p.)
close this folder1. SEHEMU YA KWANZA - NAMNA YA KUPANDISHA CHOMBO
View the document(introduction...)
View the document1.1. Kupandishwa juu ya kitanda (cradle)
View the document1.2. Kukinga chombo