Cover Image
close this bookKitabu cha Mwongozo kwa Wavuvi Wadogowadogo - Namba 5: Utunzaji na Ukarabati wa Vyombo vya Uvuvi (Mbegani Fisheries Development Centre - COSTECH, 60 p.)
View the document(introduction...)
View the documentUTANGULIZI/SHUKRANI
Open this folder and view contents1. SEHEMU YA KWANZA - NAMNA YA KUPANDISHA CHOMBO
Open this folder and view contents2. SEHEMU YA PILI - NAMNA YA KUCHUNGUZA CHOMBO
Open this folder and view contents3. SEHEMU YA TATU - UTUNZAJI NA MATUMIZI YA VIFAA ZANA NA MALIGHAFI (MAUNZI)
Open this folder and view contents4. SEHEMU YA NNE - UUNDAJI WA CHOMBO
Open this folder and view contents5. SEHEMU YA TANO - UPAKAJI RANGI
Open this folder and view contents6. SEHEMU YA SITA - UPAKAJI SIFA NA SHAHAMU
Open this folder and view contents7. SEHEMU YA SABA - NAMNA YA KUSHUA CHOMBO
Open this folder and view contents8. SEHEMU YA NANE - USHONAJI WA TANGA
View the document9. FAHARASA

(introduction...)

MBEGANI FISHERIES
DEVELOPMENT CENTRE