Үгийн агуулсан г хайх  

 

Энэ цуглуулгын тухай

This is a UNESCO collection rebuilt from CD-ROM. It is the first edition of the East African Development Library CD-ROM published in the Publica collection. This collection includes a wide range of material on development aimed at basic readers, including documents carefully selected by correspondents in Kenya, Tanzania and Uganda, along with others extracted from the development libraries produced by Human Info NGO. The collection contains 592 documents totalling 55000 pages.

East African Development Library цуглуулга дотор баримтыг хэрхэн олох вэ

Энэ цуглуулга дотор 4 өөр аргаар баримт олох боломжтой:

  • Хайх товчийг даран текстэн доторхи тодорхой үгээр хайлт хийж болно.
  • Гарчиг А-Я дарж, баримтуудыг Сэдэв-ээр гүйлгэн харах
  • чиглэл дарж, баримтуудыг ангилал-ээр гүйлгэн харах
  • Байгууллагууд дарж, баримтуудыг Байгууллага-ээр гүйлгэн харах