k?tia t?nei w?hanga Takitimu 1883 (1 niupepa)
tirohia niupepa Nama 2 18830522