Volume 7, No. 8
18600430

page 2  (8 pages)
to previous section1
3to next section


View the commentary of this paper

 
THE MAORI MESSENGER. 2 TE KARERE MAORI. We invite the attention of our Maori readers to the following letter from Wi Tako Ngatata addressed to the Waikato Chiefs by whom he was requested to inquire and report. He says, " This wrong belongs to W. Kingi." " Another wrong belongs to Taranaki, greater than all the evils of the world." Waitoki, Taranaki, April l0, 1860. This is my message to Waikato, that Waikato may understand the character of this foolish work at Taranaki. I arrived here and have ascertained the causes of this war. Enough of this. Another word: my message is to Tikaokao, chief of Tongaporutu, to te Wetini, chief of Tarariki, to Takerei of the Kauri, to Hikaka of Papatea, Io Reihana of Whataroa, to te Wetini of Hangatiki, to Eruera of Mohoaonui, to te Paetai of Huiterangiora, to Heuheu of Taupo, to Paerata of the Papa, to te Ati of Arohena, to Epiha of Kihikihi, to Ihaia of Hairini, to Hoani of Rangiawhia, and Hori te Waru, to Tamihana of Tamahere, to Rewi of Ngaruawahia—to all of you. You requested me to investigate the subject and send you the truth. Friends, this wrong is William King's. Another wong has been committed by Taranaki greater than all the evils that have been done in the land. (This refers to the murders committed by the Tarana- kis at New Plymouth.) Let your thoughts be true to the words [or pledges] given to me by you and which we considered to be right. Friends, the work which you have to do is that which is right and that only. Don't you look towards the foolish works of this land. Friends, listen to me.—Former days were days of error, Ite days that succeeded were days of truth; let this be your only work to obey the word of the Great Father ia Heaven, which is a line that has one end above and the other reaching down to the earth. That is the fighting for us, be true to your agreement with me. Friends, listen to me. The cause of this war is the land only. keraketia ana nga paamu. Te kaati hoki i enei, na, tokotoru nga Pakeha Maori kohu- rutia iho. tokorua hoki nga tamariki Pakeha, i kohurutia kinotia e ratou; kahore kau he patu i te ringa o enei hunga, ko aua tama- riki ra, he mea tapahi kino ki te patiti a nga- kongako noa. Na wai koia enei tamariki i tapatapahi ki te patiti? Na te tangata ra- nei? Ae ra, na te tangata, na etahi tangata ano e huihui ana ki te karakia i nga Ratapu katoa ka pahemo nei! Tena, me titiro o ma- tou hoa Maori ki te pukapuka o Wi Tako e mau nei, he pukapuka nana ki nga rangatira o Waikato, na ratou ia i tono ki te rapu i te tika i te he o taua mea, ka whakaatu ai, Mea ana ia, "No Wiremu Kingi tenei he. no Taranaki tetahi he, nui atu i nga kino o te ao katoa." Waitoki, Taranaki, 1860. Aperira 10, 18608. He Karere tenei naku ki Waikato, kia noho marama mai ki tenei mahi kuare a Ta- ranaki. Kua tae mai nei au ki konei, kua mohiotia nei e au nga take o tenei he. Heoi ra tenei, heoti. He kupu ke tenei. Haere atu ra, e taku karere, ki Tongaporutu kia Tikaokao, ki Ta- rariki kia te Wetini, ki te Kauri kia Takerei, ki Papatea kia Hikaka, ki Whataroa kia Reihana, ki Hangitiki kia te Wetini, ki Mo- hoaonui kia Eruera, ki Huiterangiora kia te Paetai, ki Taupo kia te Heuheu, ki te Papa kia te Paerata, ki Arohena kia te Ati, ki Kihikihi kia Epiha, ki Hairini kia Ihaia, kia Hoani, ki Rangiaohia, kia Hori te Waru, ki Tamahere kia Tamihana, ki Ngaruawahia kia Rewi, otira kia koutou katoa i ki mai nei ki a au, maku e ki atu ki a koutou nga kupu tika, koia tenei. E hoa ma, no Wiremu Kingi tenei he No Taranaki tetahi he, nui atu i nga kino katoa o te ao. Kia tika te whakaaro ki nga kupu ano i whakaaetia mai ai e koutou ki a au, kua kite nei matou. E hoa ma, ko te mahi ma koutou ko te tika anake. Kei titiro mai koutou ki nga mea kuare o te ao. E hoa, ma, kia rongo mai koutou. No mua te he, no muri te tika; heoti ano te mahi mo koutou, ko te kupu a te Matua nui i te Rangi, ara, kotahi te pito, o te taura kei runga, kotahi kua tatu iho ki te whenua. Ko te hoa riri tena mo tatou, kia pono rawa tenei korero a koutou ki a au. E hoa ma, kia rongo mai koutou. Ko te take o tenei he mo te whenua anake. Ehara mo te Kingi* Kei whakawaia koutou e te wairua kino.