Volume 3, No. 3
18570331

page 1  (18 pages)
to previous section0
2to next section


View the commentary of this paper

 
THE MAORI MESSENGER. TE KAKERE MAORI. VOL. III.] AUCKLAND. MARCH 31, 1857.-——AKARANA, MAEHE 31, 1857. [No. 5. In the last number of ihe " Messenger" an endeavour was made to direct the attention of our Maori friends to a subject of serious and growing importance, viz., the necessity of at once devising some means of providing education for their children, more especially with a view to their being taught the English language, so that they may be able to seek knowledge from the same sources as those from which the pakeha is himself sup- plied.

We repeat, that it is in the hope of induc- ing a widely-spread taste for reading and of creating a thirst for information respecting the various matters connected with civilised life, and what is going on in the world, that; this periodical is issued by the Government. The degree of success which is attained will I TO Pepuere Karere, kotahi ta matou korero nui i hapainga e matou hei korero whakaoho ma matou i te whakaaro o o matou hoa tanga- ta maori. Ta matou korero., ko tetahi ti- kanga kia whano te kimihia e ratou mo nga tamariki kia whakaakona, kia whakatupuria ake hoki i runga i te mohio, i te whai-matau; ko te tino mea ia kia whakaakona ki te reo Ingirihi, kia korero tahi ai ratou ko nga tamariki pakeha i roto i nga pukapuka pakeha, ara, kia rite tahi te taha utuutu wai ki te ringa ringa o te tahi, o tetahi, kia haere tahi ai ki taua puna kotahi utu wai mai ai. Ka hokia ano taua kupu a matou i meatia atu ra i reira, kote take otenei pukapuka he whakahiakai i nga tangata maori; kia kitea me e kore ranei e hiakai mai ki nga korero mo nga tini mea e whakahaerea nei e te pakeha, e nga iwi kua whaitikanga, kua noho noa i runga i te matauranga. Ae ra, he whakamatamatau la tenei pukapuka, kia kitea me e kore ranei e tupu ake he hiahia ki te kimi tikanga i roto i nga pukapuka, ki nga korero hoki o nga tini aha e mahia an i te ao nei. Na. hei tohu tenei e mohiotia ai kua whai hiahia pena, me neke haere ra male nui mai ki te 'Karere' nei. Mehemea rapea kua nui haere te ngakau korero pukaa puka i roto i te tokomaha o nga tangata