Volume 3, No. 70
18660310

page 1  (4 pages)
2to next section


View the commentary of this paper

 

TE

WAKA MAORI O AHURIRI

"KO TE TIKA, KO TE PONO, KO TE AROHA. "

No. 70. ] NEPIA, HATAREI MAEHE 10, 1866. [VOL. IU.

HE KUPU ATU ENEI KI NGA HOA TUHI

MAI.

TENEI nga reta no Otakou a Teone Ropitini Taia-

roa raua ko tona tuakana ko Hone Wetere Ko-

rako Taiaroa kua tae mai me te pauna (£1) he

utu mo a raua nuipepa. He kapi no tenei nui-

pepa i kore ai e taia a raua korero—engari hei

tera nuipepa. Kanui ta matou whakapai ki nga

tangata tuhi mai i tawhiti. E pai ana kia wha-

kaatu tonu mai korua nga korero o to korua

kainga.

Tena te pounamu, whakakai taringa nei. kua

ngaro i te Whataapuka. Ka kitea e te tangata

me kawe mai ki te rangatira o nga pirihi i Nepia

nei—a mana e whakautua te tangata nanu i

kite.

TE KAWANA RAUA KO TE UA.

No te Ratapu, te 24 o nga ra o Pepuere,

ka tae mai ki Ahuriri nei a te Kawana, na

runga mai i te Ikiripi he tima manuwao no

te Kuini. I rere mai i Po Neke e rere ana

ki Akarana. Ko ona hoa maori i haere

mai ai ko Hori Kingi te Anana, ko te Ua

hoki te tino Poropiti o te Hau Hau. No

te ata o te Manei ka eke mai ratou ki uta.

Haruru ana tera te tangi o te pu repo i te

paraki o nga hoia, i runga hoki i te tima i

te Ikiripi—hei whakahonoretanga mo te

Kawana. I mauria mai te Ua e te Kawana

kia kite ia i nga iwi e rere ana ki runga ki

tenei mahi porangi ki te Hau Hau. kia ko-

rero hoki ia ki aua iwi ki te he o taua rite-

nga, kia rongo ratou ki te waha ano o te

Ua ki te porangi o taua mahi—no te mea

kai te kuare nga tangata, kai te hapai tonu

te ingoa o te Ua hei upoko mo to ratou

karakia. Ko te Ua hoki he tangata e po-

rangi ana; ko te ritenga Hau Pai Marire

he putanga no te porewarewatanga o ona

mahara; koia hoki me te tangata e tango

ana i tana mahi ka rite tonu ki a ia, ka po-

rewarewa. Inaianei kua ahua marama ake

nga whakaaro o te Ua, kua hoki mai te

matauranga o tona ngakau, kua kite ia i te

kino o nga hua o tona porangitanga, na

reira ka pirangi ia ki te kaere ki nga iwi

whakaatu ai te teka o te ritenga Hau Hau

—e mea ana kia whakapaitia te moenga o

nga tangata kua kino i a ia te hurahura.

Ka mutu, ka huihui nga hapu o Ngatika-

hungunu ki te taone; ko nga iwi Hau Hau

na Tareha, na te Hapuku, i karanga—he

mea whakahau na te Makarini kia haere

mai ratou kia kite i te Kawana raua ko te

Ua. Ka po toru e huihui ana i te taone,

whai korero ana i te Whare Kawanatanga;

mawai rawa e tuhi tuhi nga whai ki i te

huhua o te korero ?—he tohunga mana e

mahi. Ko nga iwi Hau Hau i hui mai ki

te taone nei ko Ngatitu, ko Ngaiterangi-

koianake, ko Ngaitewhatiapiti, ko Ngaite-

kura, ko Ngatiporo, ko Ngatimatepu, ko

Ngaitekurumokihi. Ko Paora Toki, te

tangata nana i kawe mai tenei mahi porangi

ki Heretaunga i reira ano; na Karauria

Pupu i tiki ki Petane i haere mai ai.

Heoi, katahi ka korero; korero atu, korero

mai. korere atu, korero mai — a, no

te Wenerei, te 2S o Pepuere, ka oati

katoa hei tangata pono ratou mo te Kuini,

kua whakakotahi ki te pakeha. Kua wha-

kaae kia homai nga haki ki te Kawanata-

nga. Ko te Hapuku kua whakaae kia

turakina te Niu i tona kainga. E ki ana te

Ua ko tona ritenga mona anake, he hua no

tona porangitanga; na te tangata i mau hei

ritenga mona. Ko etahi enei o nga kupu

a te te Kawana; — '

E nga hoa o Ngatikahungunu. E koa ana au

ki taku kitenga i a koutou i tenei rangi i runga i

te rangimarietanga: a. he pai ki au kia mau to-

nu tenei ritenga o te pai. E nui ana toku wha-

kapai ki nga hoa maori o Waiapu, puta noa ki te

Wairoa, mo to ratou kaha ki runga i te pai, ki te

pehi i te kino. A. e mea ana hoki au, mehemea

i tupono he riri ki konei, tera ano hoki koutou e

pera me ratou—tera ano e pehia e koutou. Ehara

hoki i nga maori o Waiapu, o to Wairoa, anake e

awhina ana i te Kawanatanga; e pena ana hoki

a Whanganui, me re Arawa hoki. Heoi ra. e hia

bin ana au kia penei tonu he ritenga a taea, noatia

tu tino rangimarietanga o te motu katoa.

Tera atu nga kupu a te Kawana—ekore

e taea te korero. Tera hoki nga ki a te

Makarini.

Heoi, kua hoki tenei nga Hau Hau o

Ngatikahungunu ki nga ritenga o mua, kua

mahue te karakia kohuru nei; engari kia

kaha ratou ki te pupuri i te pai kia noho

tonu ratou i runga i te oranga tonutanga.

Koi rite ki runga i a ratou nga ki o te Ka-

raipiture, inana; —

Ko reira ia mea ai. Ka hoki atu au ki taku

whare i haere mai ai a hau; ano ka tae, ka kite

ia e takoto kau ana, oti rawa te tahi, te whakapai.

Me i reira ka haere ia. ka tango ki a ia era

I wairua atu tokowhitu, kino noa atu i a ia ano,

ka tomo ratou ki roto noho ai: a ko nga hanga o

muri a tera tangata kino rawa i o mua.

Ina hoki tetahi; —

Ki te mea hoki ka whakangakau tatou kia hara

i muri iho i a tatou kua whiwhi ki te matauranga

o te pono, kaore atu tetahi patunga tapu i waiho

mo nga hara.

Otira ia he awangawanga mataku o te whaka-

wakanga, me te riri o te ahi, e kainga ai nga hoa

riri.