Volume 3, No. 77
18660818

page 2  (4 pages)
to previous section1
3to next section


View the commentary of this paper

 
104 TE WAKA MAORI O AHURIRI.

Karaitiana Takamoana, Te Harawira Takuao,

Meihana Takihi, Ropata Puaho, Paora Nonoi,

Werahiku te Oipu, Hirini Takamoana, Otene

Toatoa, Maata Kuiatu.

Kakiraawa. — Ki a Paramena Oneone,

Urupene Puhara, Tamihana Materoa, Riperata

Kanewhai, Henare Tomoana, Te Koko, Hone

te Wharemako, me Enoka te Rua.

Matapiro, 22, 700 eka. — Ki a Renata

Kawepo, Noa Huke, Raniera te Ahiko, Anaru

te Wanikau, Te Kihou, Panapa te Nga-

rengare, Herewini te Opuha, Ria Tawhara,

Kiriona Tauwhitu, me te Waka Rakaiwerohia.

Kohinurakau, 613 eka. — Ki a Enoka

te Rua, Te Koko, Te Harawira Tatare,

Hira te Ota, Kawenata Taui.

Te Wharau, 2, 457 eka. — Enoka te

Rua, Te Koko,. Aterata, Te Pukepuke, Ra-

wenata Taui, Pene te Puna, Hone Rautahi,

Eru te Whakaruamoko, me te Hira te Raupa-

raha.

Pukahu, 1850 eka. — Ki a Hone te

Wharemako, Karauria, Enoka te Rua, Te

Koko, Kawenata Taui, Eru te Whakaruamoko,

Pene te Puna, me te Hira Pirika.

Mangaroa, 11, 726 eka. —Ki a Te Hara-

wira Takuao, Karaitiana Takamoana, Hamana.

Hoani Waikato, Ihaka Kapo, Ropata te Hoa-

kakari, Te Owai, Paora Nonoi, me Hohepa

te Ringanohu.

Whenua Kura, 367 eka. —Kia Hetekia Ta-

hatu, Henare Tomoana, Hira Te Rauparaha,

Miniata Tohi, Te Ororo Hokokakahu, Ara-

reina Tororangi, Ani Whaitiri, Petera Puiti,

Makereta Pupu, me Paramena Oneone.

Rangaika, 326 eka. —Ki a Karauria.

Mangateretere, 1253 eka. — Ki a Te

Meihana, Henare Tomoana, Karamoa Pohatu,

Manaena Tini, Reihana Paukena, Manahi Te

Apaapa, Te Wirihana Ponomai, Heremaia Hu-

nuhunu.

Mangateretere ki te taha kapekape, 3, 300 eka. —

Ki a Paora Torotoro, te Waka Kawatini, Tareha,

Karaitiana Takamoana, Urupene Puhara, Ahere

Te Koare, Erueti Ngamu, Nikera Whitingarara,

me Karauria.

Te Upoko, 166 eka. —Ki a Te Waka Ka-

watini.

Pukehou, 734 eka. — Ki a Paurini Te

Whiti, Paui Te Urihe, Paora Pahi, Pene te

Puna, Te Rerepukapuka, Rota Porehua, Reko,

Matene Waewae, me Hakaraia Toi.

Pekapeka (1), 5645 eka. —Ki a te Retiu

Tahupa, Paora Te Urihe, Eria Waerenga,

Hohepa Te Ringanohu, Merania Kanewhai,

Perehama Huke, Mere Peka Te Hono, Horo-

mona Puketapu, me Mita Ngapu.

Pekapeka (2). —Ki a Paurini te Whiti, Pa-

ramena Oneone, Urupene Puhara, Totoia,

Ahipene Tururu, Pera Pahoro, Te Ororo Ho-

kokakahu, Henare Tomoana, Nguha, me

Whakaari.

Waikahu, 764 eka. —Ki a Te Waka Ka-

watini, Karaitiana, Te Meihana. Paora Toro-

toro, Tamihana Pekapeka, Manaena Tini, Ka-

ramoa Pohatu, me Henare Tomoana.

Pahou, 694 eka. — Ki a Paora Torotoro,

Turuhira Te He Toroa, Maihi Raukapua, Hama

Paeroa, Te Waka Takahari, Pera Te Ruako-

whai, Matiu Te Manuhiri, Morehu, Te Waka

Kawatini, me Hoera Paretutu.

Raukawa ki te taha kapekape, 9, 300 eka. -=

Ki a Karaitiana Takamoana, Paora Nonoi, te Ha-

rawira Takuao, Ropata Te Hoakakari, Urupene

Puhara, Reihana Te Ikatahi, Hoani Waikato,

Paramena Oneone, Arihi Te Nahu, me Paurini

Te Whiti.

Raukawa ki te tahi rawhiti (East. )—Ki a

te Hapuku, Hineipaketia, Ihaka Kapo, Haka-

raia Toi, Hohepa Ringanohu, Mangaonuku,

Ahipene Tururu, te Waihiku, me Rota Porehua.

Petani, 10, 000 eka. —Paora Torotoro, Te

Waka Kawatini, Paraone Kuare, Tamihana

Rakatairi, Tami Tuki, Taka Taina, Anaru

Kune, Aheu Te Koari, Hamahona Taingaehe,

me Ani Te Whanga.

HE MAHI KOHURU WHAKARIHA-

RIHA.

TENEI te rongo kohuru kua tae mai no nga

kainga o Ngaitahu, no Maungatapu no

Okitiki, nga whenua keri koura i tera taha

o te moutere o Ngaitahu—i te takutai ki te

taha hauauru. Kaore he kohurutanga o te

ao katoa i rite ki enei te kino, te whaka-

rihariha. Tokowha nga tangata nana te

mahi nei, he pakeha anake. Te mahi a aua

ngarara he haere ki nga rori anga mai i nga

whenua keri koura ka anga mai ki te taone

ki reira noho ai i tahaki i roto i te rakau, i

te otaota, ka kite i te tangata e haere mai

ana ka puhia, ka mate ka tangohia nga

moni me nga koura o tona mahinga. He

mea ano ka hopungia oratia ka arahina ki

roto ki te motu rakau patu ai whanako ai

hoki i nga moni, muri iho ka tanumia kia

ngaro. Ahakoa kore ana te moni o te

tangata e haere ana, hei aha ki a ratou, he

kai anake ma te patu—he mea ano ka ara-

hina ki tahaki puhia ai ki tepitara, he mea

ano ka notia te kaki. Tokowha <> ratou kua

mau i nga pirihi; e ki ana kai te haere ano

etahi. No te maunga ka whakina e tetahi

o ratou nga tangata kua mate i a ratou te

patu. E ki ana kai runga ake i te toru te

kau o ratou tupapaku; he mahi ahuareka

ki a ratou taua mahi, e rite ana ki te patu

kiore, ki te whakangau poaka ranei. Ko-

tahi te wahine i mate i aua koroke. I

hanga kinotia rawatia e ratou taua wahine

i te tuatahi muri iho ka patua, ka mate.

Kotahi te koroheke patu weera i mate i a

ratou. E haere noaiho ana taua koro i te

huanui ka whana atu tokorua o ratou ka

tonoa nga moni kia homai. Kaore i homai

e taua koro, katahi ka hopungia e ratou.

Ko te karangatanga mai a te koro ra; —

" He kohuru ra pea ta korua i au ?" Ka

ki atu raua; —" Ae ra. " Katahi ka unu-

hia e te koroheke tona naihi hei oka i a

raua. Otira ekore ano e kaha te kaumatua;

katahi ka toea haeretia ki ro ngahere ka

puhia ki te pitara. Riro mai nga moni e

toru pauna—heoti tonu. Ko te tangata

nana i whaki ko ia te kai tiaki i te huarahi koi

mau ratou i te tangata haere mai; ko era

tokotoru nga kai patu. E ki ana tera atu

tetahi te tokorima o ratou kua mate i a ra-

tou ano te patu; he wehi koi whakina e ia

ta ratou mahi, he tangata hoki ia kaore i

rite ki a ratou te toa o tona ngakau ki te

patu tangata, e ahua ripeneta ana hoki—

katahi ka tahuri ka patua e ona hoa. E

korerotia ana he tokomaha nga tangata kua