Volume 6, No. 22
19051027

page 1  (8 pages)
2to next section


View the commentary of this paper

 
TE PUKE KI HIKURANGI. (No. 22, o te tau tuaono) Kereitaone Wairarapa N.Z. Oketopa 7, 1905. (Wharangi No. 1) TE PUKE KI HIKURANGI.

[PUTEA]

Land Tenure and Settlement.

The Right Hon. Mr. Saddon to move, that this House resolve itself into a Com- mittee of the Whole to deal with the report of the Royal Commisson on Lands, and to consider and determine the following and other matters, so that n Bill may be intro- duced this session (vide Supplementary Order Paper No. 42, clause 8) :— 1. H. That Native lands be classified the same as Crown lands ; that greater facilities be granted for individualising the titles and exchange as between Native owners of land, • and that the land for Settlements Act he -applied to surplus land owned by Natives, and that the Native land, like Crown land, be leased for fifty years with right of renewal from time to time on revaluation for not less than twenty-one or move than fifty years; and that the law generally in respect to leasing Native land be amended by extending the period for leasing from twenty-one to fifty year ; and that monetary assistance be granted to Native to enable them to go on their lands, and every effort he make to set- the Natives on their lands.

[WHAKAMAORITANGA.] Tikanga e puritia ai e whaka- nohonohoia ai te whenua.

Te Raiti Honore te Hetana (Right Hon. R. J. Seddon) ka motini, Me whakatu tenei Whare i a ia hei Komiti Topu mo te Whare katoa, hei whiriwhiri i te Ripoata a te Roera Komihana mo nga whenua, a, ki te hurihuri ki te whakatau i nga take e whai ake nei, he mea kia whakaurua ai he Pire i tenei tunga o te Paremata (Tirohia te Supplementary Order Pepa Nama 42, rarangi 8):— 1. * * * * * 8. Ko nga whenua Maori me whakarara- ngi-a-karaihe pera ano. me nga whenua Ka- rauna, a, me hoatu kia ngawari he tikanga wawahi e motuhake ai ki ia tangata tona whenua me tona taitara; me ahei nga Mao- ri no ratau nga whenua ki te whakawhiti- whiti i o ratau paanga ki etahi ano o ratau ; ko te Ture Whakanohonoho ki te Tangata me pa ki nga toenga whenua o te Maori; a, me rite te whenua Maori ki te whenua Ka- rauna e riihitia nei mo te rima tekau tau me te whai inana ano i ia wa. ma oti te wariu o nga whakapainga, ki te whakahou i te riihi mo etahi atu tan kaua o hoki iho i te rua te- kau matahi e maha atu ranei i te rima tekau tau; ara, ko nga Ture katoa e pa ana ki te riihi- tanga o nga whenna Maori me whakatikati- ka, ara, me whakaroa te wa e riihitia ai, ka- ua te rua tekau matahi tau, engari hei te rima tekau nga tau te roa o te riihi, a, me tuku a-nama he moni ki nga Maori kiu ahei ai ratau ki te haere ki runga, ki o ratau whe- nua, a, me whakapau nga kaha katoa e whakanohonohoia ai nga Maori ki runga ki o ratau whenua.

Ko ta te Roia tenei o Nini wa i whakaaro ai mo runga i te Pire a te Pirimia i runga ake nei, ara, (reo Pakeha):— OPINION. I am asked to advise as to the effect of the proposed legislation authorising the Government to take the tribal lands of Na- tives without their consent. The Treaty of Waitangi expressly provides that the Natives shall not be dispossessed of their lands with- out their consent. Tae Native rights are expressly recognised by The Constitution Act, an Act of the Imperial Parliament, and in my opinion it is not in the power of the Parliament of New Zealand to repeal the express provisions of the Treaty of Waitangi a treaty which has been already expressly recognised by His Majesty's Privy Council in the case Nireaha Tamaki V. Baker. Should an Act be passed by Parliament as proposed I should advise that His Excellen- cy the Governor be petitioned to withhold bis approval and if he grants his approval that steps he taken to test the question in the Courts of the Colony, and if the decision be adverse to the Natives i advise them to send a test case on appeal to the Privy Council so that the effect of the Treaty of Waitangi may be decided upon once and for all by the Highest Court. If the Act is passed by Parliament and the Government is not preveted from acting under it, it is probable that the Natives will be compelled to part with their lands at much less than their value besides being put to great expence in prosecuting their claims before the. Com- pensation Court. Sign by C. B. Morrison. Wellington 13th Sept. 1905.

[WHAKAMAORITANGA.] He Kupu whakaaro.

I te mea kua tonoa kia puta he kupu whakaatu maaku mo tetahi Ture e meingatia ana, kia ahei ai te Kawanatanga ki te ta- ngo i nga whenua o nga iwi Maori, me aba te kore e whakaae o nga Maori. Kaati, e mau ana i roto i te Tiriti O Waitangi etahi tino kupu e kore ai e taea nga whenua o nga Maori te tango, mehemea kahore ratau nga Maori e whakaae ana. Ko ana kupu era mo nga Maori e awhinatia ana e "Te Ture Hanga Ture," he Ture na te tino Pare- mata Emepaea ; na reira ki toku whakaa- ro, kahore e taea e te Paremata o Niu Tireni te whakakore i nga tino kupa whai-take o te Tiriti O Waitangi, ina hoki i awhinatia taua Tiriti e te Piriwi Kaunihera o te Kiingi i te whakawakanga o te Keehi a Nireaha Ta- maki, raua ko Peka (Baker). Mehemea ka paahitia e te Paremata tetahi Ture, penei me te Ture e meingatia nei, katahi anau ka kii, me tuku he Pitihana ki te Kawana kia puritia e ia tana whakaae, mehemea ka whakaaetia e ia hei reira ka kimihia te ahu- tanga o tenei take ki roto i nga Kooti o to Koroni, mehemea ka kore he painga o te whakatau mo nga Maori, ka takahi ahau ka kii me tuku e nga Maori he keehi piira ki te Piriwi Kaunihera kia whakataua e te Kooti tino-nui-rawa, ki reira mohiotia ai te painga o te Tiriti O Waitangi mo naianei ake tonu atu. Mehemea ka paahitia te Tu- re nei e te Paremata, ka ahei te Kawanata- nga ki te whakahaere i ana hiahia i raro i taua Ture, tera pea e riro noa atu nga whenua o nga Maori mo nga moni kaha rawa te iti iho i nga wariu tika, me te nui ano hoki o nga moni a nga Maori e paa ia ratau e whakahaere ana i a ratau Kereeme i te aroaro o te Kooti Kapeneheihana. Hainatia ana e C. B. Marihana. Poneke 13th o Hepetema 1905.

Ota Pepa Whakatakoto Kaupapa.

RITENGA MO NGA WHAKAHAERE I NGA MOREHU WHENUA MAORI.

1. Ko te ritenga mo nga whenua nunui o nga Maori e takoto noa ana, kahore ' nei e nohoia ana e te tangata Maori no ratau, a na runga na te maha rawa o nga tangata kei roto i te Taitara ki aua whenua i kore ai e taea te roherohe tika te wahi mo tena mo tena, a kai te mohiotia kai te whakahaerengia he roherohenga tinana mo nga hea o ia tanga- ta, he iti rawa nga eka mo ia tangata, a i runga i te ahua o te oneone, me te ahua o te takoto o te whenua, me te nui o nga ora- nga e pau i roto i nga Kooti Whakawa i nga wahi hei taunga mo te hea, nga hea ranei o ia tangata, me tau tonu iho te mana o nga whenua pera ki raro ki te mana o te Kaunihera Whenua Maori o te takiwa koi reira taua whenua e takoto ana.