Volume 5, No. 20
18581015

page 1  (8 pages)
2to next section


View the commentary of this paper

 
THE MAORI MESSENGER.

TE KARERE MAORI.

VOL. V.1

AUCKLAND, OCT. 15, 1858.—AKARANA, OKETOPA 15, 1858.

[No, 17.

AN ACT TO MAKE BETTER PROVISION FOR THE ADMINISTRATION OF JUS- TICE IN NATIVE DISTRICTS.

(4th August, 1858.)

(CONTINUED.) III-—CIVIL JURISDICTION AND PROCEDURE.

XIII. The Court shall have judsdiction to hear and determine all complaints of a civil nature, where both parties are of the Native race, and the party sought to be charged resides or carries on business or is served with the process of the Court within the District in which the action is brought, or where both parties are of the Native race, and ihe cause of action has arisen either wholly or in some material point, within such District: Provided that the Governor in Council may from time to time, limit the civil jurisdiction under this Act, of any such Court, to cases in which the debt or damage claimed, or other matter in dispute, does not exceed in amount or value such sum as may be in that behalf fixed by the Governor in Council, and may vary or revoke any such limitation.

HE TURE WHAKARITE TIKANGA MO TE WHAKAHAERE WHAKAWA KI NGA TAKIWA MAORI.

(Akuhata 4, 1858.) (HE ROANGA)

III. TE TIKANGA MO TE WHAKAHAERE WHA- KAWA HIWHIRI.

XIII. Ka meinga te Kooti kia whai tika - nga mo te whakarongo mo te whakaoti i nga be Hiwhiri katoa ki te mea he tangata Maori te hunga whakawa, tetahi tetahi, a ki te mea hoki e noho ana te tangata e whaka- paea ana te he ki a ia i roto i taua Takiwa ano i turia ai te Akihana a tera, he mahi ranei tana i reira, i rokohanga ranei ia e te meatanga a te Kooti ki reira; a, ki te mea ano hoki he tangata Maori te hunga wha- kawa, tetahi tetahi, a i tupu ki roto ki taua Takiwa te putake o te Akinana, tetahi tino wahi ranei o taua putake; otira, ka whai tikanga ano a Te Kawana ratou ko to- na Runanga mo te rohe, i tenei taima i tenei taima, i nga tikanga whakawa Hiwhiri a te- tahi Kooti pera hei whakahaere ma taua Kooti i runga i tenei Ture, ara, kia waiho, i nga mea kahore e neke ake i ta te Kawana ratou ko tana Runanga e whakatakoto ai hei