Volume 2, No. 9
18750512

page 82  (4 pages)
to previous section81
83to next section


View the commentary of this paper

 
TE WANANGA. mai ai ki a tatou i enei ra, kua rongo hoki a te Wananga i o tatou aue, kua tae atu ki ona taringa, e hoa ma, moumou noa iho a te Wananga ki te puta mai i enei ra, mo te aha koia? mo te mea kua riro katoa a (Papa) te whiu ki te wai, na wai ai tera mahi? hua ata na rangatira, na hae, na apo, mahara noa ake a ware tangata kua riro tetahi maana; Tenei taku kupu mo ana tangata me mutu rawa te whakarongo ki nga kapa aua taniwha patipati, na kona hoki tatou i mate ai. E nga tangata matau o te Mota, Nui Tireni nei, kia kaha te kimi oranga mo tatou i te iwi Pakeha, otira e kore e kaha ki te kimi no te mea ka kite mai a raupauna e kaha mai ana tera tangata ra ka tae mai ano ki taua tangata karanga ata ai ka hoatu e au ki a koe e rima rau pauna ki a koe, heoi riro tonu atu a (matau) i a rima rau te tango atu penei me o tatou hoa i tukua atu nei ki te tuaahu hei kai whiriwhiri i o tatou mate, te taenga atu ki reira, e noho mai ana a toru rau pauna, riro tonu atu hei kai patu ano mo tatou, mahara noa, ake ana tangata, aua e. mau ana nga mekameka i nga waewae, wai hoki e hoa ma, hanga ano he Paremata ma tatou iwi Maori nei, ka ta, katahi ka pai kia haere atu ano he tangata ki tera Paremata, no te mea ma tenei e tuku atu nga mahi, ma tera e noho mai ra i reira. Me tenei a koutou e nga hoa tuhi mai, e mea nei koutou, me haere ki te Kura kia mohio. E hoa ma, ki tewhea Kura, Kura ai? ina hoki i tu he Kura ki nga wahi katoa o to tatou Motu, ote taenga mai retao o te Rongopai, tae mai ki enei ra, a, kaore he matauranga i riro mai, wai hoki, me ah.au i noho ano ki te Kura, i te tau 1861 ko nga reta e homai ana kia matou, he tapahi harakeke, wiwi, manuka, he ko taewa, he hauhake, kaore kaa he mohio i riro mai, a, moumou noa atu o tatou Whenua ki te riro ata, e mea nei koutou haere ki te Kura, e hoa ma kei whea he moni hei utu mo nga Kura, kia mohio ai ko nga tamariki o te Kura o konei, he Reti, he Kau he Hipi, he Hoiho, kaore kau o roto i nga Whare Kura, ka haere atu nga tamariki ki te Kura, kei te, mutunga o te Kura, ka hoki mai ano ki nga kainga o ratou matua noho ai, pera nae o tatou Mema, i hoatu ki te Kura Paremata, heoi kaore i mohio, a, e mea ana ano koutou haere ki te Kura. E hoa ma, kati he Kura ma, tatou ko te Kura a te» Wananga, e ako nei i a tatou, kei mahara tatou ma aua tamariki i kaweara ki te Kura e ora ai tatou, kaore, katahi tatou ka mate rawa atu, e ki ana te tuhituhinga, kino atu i te timanga, te whakamutunga, kati i konei kei roa nga kai korero e korero ana a ka hoha. Na to koutou hoa,

Na Rawiri Rota Te Tahiwi. TE KIRIKIRI, (HAURAKI,) APERIRA 19 1875.

Ki te Kai-tuhi o te Wananga, tena koe:—Tenei ka tukua atu e ahau kia taia: e koe kia te Wananga te matenga o to tatou hoa o Mohi Mangakahia ki Wha- ngapoua, Hauraki, i te ata o te Ratapu, i te 21 o Maehe 1875. Kanui te pouri o te ngakau mo te matenga o tenei tangata, he tino tangata ia i roto i te whakatupuranga o nga taitamariki o tenei wa.:—Otira i nui atu ano ia i nga kaumatua e ora ana inaianei, o era nga whaka- tupuranga i roto i tenei moana i Hauraki. He tangata lament, which have reached his ears. Friends, it is waste for the Wananga to come in these days, why; because Papa is thrown into the water, whose work was that, why, it is Rangatira's, by jealousy, grasp, when a low person thinks there is none for him.

This is my words for those persons not to listen to the words of those fabulous reptiles, that is how we are distressed, you knowing people of New Zealand, be strong in seeking a way .that we may be saved from the Pakeha's but we will not be able to seek because when laundered pounds sees that person is able, then, comes another to him, and says Î will give you five hundred pounds, so is understanding is taken by five hundred pounds, like our friends who are sent to the sacred place, to explain our complaints when they reach there, there is three hundred pounds, and they go, and murder us and when those persons thinks of it the chains are on their legs. Nevertheless, friend, build a Parliament for us Maori tribes, then it will be good for a person to go to the other Parliament, because this will give it work to do for those who are there.

Also this which, is stated by a correspondent for to go to School, so that you will know, friends, to which School, there has been Schools established in all parts of our Island, when the Gospel arrived, and unto the present day. And has received no know- ledge, I was at School in 1861, the lessons that was given me, was cutting flax, wiwi, and manuka, planting potatoes, and digging them, and did not receive any education, only wasted our Lands for it, you says, go to School, friends, where is ihe money to pay for your education, the children of the School here, goes when the School is over they go back to their parents place, and stay, like our members, who went to the Parliament School, and knew nothing. Although you say, go.to School. Friends, this will be as a School to us the .Wananga who is teaching us, we must not think by those children who was sent to School, we will be saved, no by them we will be fairly distressed, it is stated in. the Scriptures, it will be worse then the beginning. Cease here, so that the reader will not be so long reading and be wearied, from your friend. David Lot te Tahiwi.

KIRIKIRI, (TAMES,) APRIL 19TH l875. To the Editor of the Wananga, greeting" you. Here I forward unto you to be published in the Wananga the death, of our friend Noses Mangakahia, at Whangapoua, .Thames on Sunday morning, 21st of March last. The mind is greatly aggrieved by the death. of this person, he is a very influence person, in the growing up generation at the present time, but he was greater than any of the old people of the Bay of Hauraki. He is a person who was very much