Volume 2, No. 10
18561031

page 1  (18 pages)
to previous section0
2to next section


View the commentary of this paper

 
THE MAORI MESSENGER.

TE KARERE MAORI.

VOL. 11.] AUCKLAND, OCT. 31, 1836. AKARANA, OKETOPA 51, 1856. [No. 10

WE have to draw the particular particular attention of ourour native readers to an Act passed at the late meeting of thethe General Assembly, called the "Native"Native ReservesReserves Act," of which a copy is publishedpublished in this number of the MaoriMaori Messenger.

Some of our native friends may not un- derstand the nature or intention of this law which we shall endeavour briefly to explain to them. We have already, in previous numbers, stated that laws are necessary to preserve the just rights of all parties, to protect the weak against the strong, and to to equal justice to all.

The intention of the law to which we now refer may not be at first sight understood by the natives until they have some practical experience of its working, and or the benefits which it is intended to confer.

The chief object of this law is to provide

or a better system of managing those re- serves which have been set apart for native purposes, that are not occupied or required by the natives for their use and occupa- tion more especially those portions which have been set apart for their benefit out of

and which have been pur chased of them,

KIA tino. mea atu matou ki nga kai korero Nupepa ki te Ture mo nga whenua i motu- hia ketia hei painga mo nga iwi Maori. I oti taua ture i te huihuinga nui o te runanga o Nui Tireni. Ko taua Ture ka taia ki tenei "Karere Maori."

Tera pea etahi o nga hoa Maori ekore e ata matau ki nga ritenga o tenei ture, ka whakamaramatia nei ki a ratou. Kua mea atu e matou i etahi atu Nupepa i mua atu o enei ra ki nga ture e hanga ana, hei whaka a tu i nga Ukanga pai, hei tiaki i te hunga kaha kore, kei male i te hunga tukaha, kia tau atu ai te pai ki ranga ki nga tangata ka- toa.

I te tirohanga tuatahi ekore pea e ata ki- tea e nga hoa Maori te Ukanga o enei ture;

engari pea kia whakahaerea nga tikanga ka matau haere ki te pai o era mea.

Ko te tino Ukanga o tenei Ture he whaka- takoto i nga ritenga e pai ai nga mahi o nga whenua e motuhia ana mo te tangata Maori;

ara nga whenua kihai nei i nohoia e te ta- ngata Maori, nga wahi i momotu ke i roto i te hokonga. Ko aua whenua i motuhia hei rapu i etahi painga mo nga iwi Maori.

Na ko taua Ture e mea ana hoki, ki te pai te tangata Maori kia motuhia he wahi whe- nua e ratou ako, kahore nei i riro i te Pake-