Volume 7, No. 5
18600315

page 2  (15 pages)
to previous section1
3to next section


View the commentary of this paper

 
THE MAORI MESSENGER. 2 TE KARERE MAORI. opportunity afforded him of talking the mat- ter quietly over with the Governor who would have beard anything he had to say and explained his own views and intentions so as to leave no room for misunderstanding. If William King were as anxious to preserve peace as is the Governor, or did he sincerely believe in the justice of his cause, why should he be afraid to accept the Governor's invita- tion to discuss the question with him in per- son? We believe that William King knows himself to be in the the wrong; and is therefore afraid of discussion. The same conduct was observed by him twelve months ago when Te Teira publicly offered his land to the Go- vernment before a large meeting at which William King was present. On that occa- sion the Governor was prepared to listen to anything he might have to say in reference to Te Teira's oner, but nothing was said by him. We can now only suppose that he has nothing to say, and that his opposition to the sale of Te Teira's land is founded upon no principle of right, even in his own mind. On Monday, the 5th, the troops marched from New Plymouth to the Waitara to take possession of the land sold by Te Teira to the Government, and the Niger, having em- barked His Excellency the Governor, steamed to the mouth of the river. On the landing of the men from the Niger, the natives occu- pying William King's pa abandoned it and retired. When the troops arrived they found the Niger's men in possession and the union jack flying on the pa. The following morn- ing a pa built by Wm. King on Teira's land was burnt by Teira's people. On the same day drays laden with provisions for the troops left town in charge of an escort of volunteers. They were stopped on the road by a Waitara native, who ordered them to return. This being refused, be stated that William King's party, who during the night had built a stockade at a little distance from the spot and thrown a fence across the road, would lake what was in the carts as payment for their houses which had been burnt in the Kuhikuhi pa that morning. It was explained that this pa had been fired by Te Teira's people, not by the soldiers. After a brief parley with the party in the stockade, who had discovered that a body of marines were posted a short distance ahead, hoki ki a ia i ana tikanga me ana whakaaro kia kore ai hoki he wahi ngaro, engari kia whakakitea katoatia nga tikanga a tetahi a tetahi, kia mahi, e mahi ana i te awatea. Mehemea i penei he hiahia i a Wiremu Kingi me to Te Kawana hiahia kia hora tonu te rangi- marino, penei, e tae ano ia ki a Te Kawana i runga i tana kupu tono ki a ia kia haere mai kia korero tahi raua he kanohi he kanohi. Mehemea, he pono te whakaaro o Wiremu Kingi ki te tika o tana e hapai nei, penei, e tae ata ano ia. Ko tenei, kei te mea to ma- tou whakaaro ki a Wiremu Kingi, kei te mahara ia, kei a ia ano te he, na reira i wehi ai ki te korero. Ko tana hanga hoki tenei i te tuatahi, ara, i te homaitanga a Te Teira i tona whenua ki a Te Kawana i tera tau. Homai ana e Te Teira i te aroaro o te hui nui, i reira ano hoki a Wiremu Kingi. I reira a Te Kawana" ka tatari noa ki tana kupu kia puta mo ta Te Teira homaitanga, tatari noa, ka- hore hoki. Mehemea i kitea he kupu mana i reira, ko Te Kawana tera hei whakarongo i te tika i te he. Ko tena, ka hore ana kupu. Waihoki ko tenei, kahore ana kupu. Na konei i whakaarohia ai, kahore tonu pea he kupu mana i kitea e ia, a ko tana peke ki runga ki to Te Teira kahore ano i whai take tika i roto i tona ake whakaaro, engari, he kawe pora- ngi noa iho nana. No te Mane, no te 5 o nga ra o Maehe ka whakatika te hoia i te taone ha haere na uta ki Waitara, he noho i te wahi whenua kua oti te hoko ki te Kawanatanga e Te Teira. Ko Te Kawana i eke ki runga ki te ' Naika,' tima manuwao, ka ahu te rere ki te puwaha o Waitara. Ko te tima i hohoro, ka tu, ka whiu nga heramana ki uta, ka kite nga ta- ngata i te pa o Wiremu Kingi, ko te tahuri- tanga i tahuri ai ki te kahaki i a ia, mahue iho te pa ka tahuti ki waenga rarauhe piri ai. Muri iho ka tae atu nga hoia; rokohanga atu, ko nga heramana o te Naika kei roto i te pa, me te kara haki e tarewa ana i runga i te taiepa. Ao ake te ra ka wera te pa o Wi- remu Kingi i hanga ki runga ki to Te Teira whenua; na nga tangata o Te Teira i tahu. No taua ra hoki ka haere atu i te taone nga kaata kawe kai ma nga hoia, haere ake, etoru nga kaata, me te kai tiaki. Ka haere i te huarahi ki Waitara, a vvhiti noa nga awa, ka mahue mai Te Waiongana, ka turia mai e tetahi tangata no Waitara, he whakahoki tana kia hoki nga kaata. Tera nga hoa o te tangata ra kei tahaki iti atu kua tu ta ratou pa, no te po i hanga ai, kua tutakina hoki te huarahi, he mea taiepa. Te whakaaetia te kupu ro kia hoki, na, ka mea taua tangata, tena e tangohia