No. 78
190408

page 1  (12 pages)
2to next section


 
Te Pipiwharauroa,

he kupu Whakamarama.

NAMA 78.

AKUHATA, 1904.

TE PIKINGA O TE MARENA.

I WHAKAARO au kua tau nga mahara o Paora Hopere, i puta hoki tana kupu e kore e whakahokia e ia aku patai ki te kore e taia ana korero katoa, otira kua tae mai ana korero mo taua take ano ara mo te ngahuru o nga wahine a Aperehama me era atu o nga tupuna o nga Hurai. I whakaaturia e au te take i kore ai e taia nga korero a Paora Hopere no te mea kua taia ano enei korero i roto i TE PIPIWHARAUROA. Ehara i te mea kei te tauhou matou ki te tokomahatanga o nga wahine a Aperehama ma; kei te mohio ano hoki matou kahore i whakahetia e te Atua ara kaore he kupu a te Atua i tuhituhia hei whakahe i taua tikanga i era ra i " noho puku " te Atua.

Ko te moe ngahuru i te wahine he tikanga na nga Hurai i era ra, otira kua kore i a ratou taua tikanga inaianei, he tikanga hoki na nga iwi kuare, kei roto tonu nei i te pouritanga e noho ana. Ka matau te iwi ka whakarerea te- nei tikanga, kaore rawa he iwi matau ara he iwi kua whiwhi ki te maramatanga kei te mau tonu ki tenei tikanga. Ko te whakaaro o te Momona he hoki ano ki te kuaretanga, ki te pouritanga. Ko te ki e whakaae ana te Atua ki te moe ngahuru i te wahine, e mea ana he matau ake te tangata i te Atua no te mea e mohiotia ana he tikanga tino kino te moe ngahuru i te wahine.

Ki te tirohia te ahua o nga iwi o te ao mo te tikanga o te marena e marama ana kua piki, kua pai te marena. Ko te tikanga kino rawa ko te moe noa atu o te tane i te wahine, o te wahine ranei i te tane, penei me te kara- rehe. I runga ake i tenei tikanga ko te kota- hi o te wahine ma nga tane tokomaha. Kei te mau tonu tenei tikanga i te iwi o Tipete. He tikanga no tera iwi kotahi ano te wahine ma nga tuakana ma nga teina. Ko enei korero aku e haere ana i waho o te Paipera, engari ki toku whakaaro i puta mai i roto i tenei tikanga ta nga Hurai tikanga e moe nei nga teina i nga wahine ano a o ratou tuakana, nga tuakana ranei i nga wahi- ne a o ratou teina. Ki ta ratou whakaaro na te whanau kotahi te wahine, heoi ano te rere- ketanga i ta nga tangata o Tipete kia mate rawa tetahi ka moe ai ta ratou wahine i tetahi (Tirohia Matiu 22, 23-33) • Kei runga ake i tenei tikanga i te kotahi wahine ma te toko- maha, ko te kotahi tane ma te tokomaha wahine. Ko te tikanga tenei i a Ape- rehama ma ko te tikanga a nga iwi kahore ano kia tino kite i te maramatanga, ko te tika- nga e tautokona nei e te Momona. Ki taku whakaaro he mea tango mai tenei tikanga e nga Hurai i nga tauiwi. Kei runga ake i te- nei ko te kotahi tane ma te wahine kotahi, ko te tikanga tenei a nga iwi kua whiwhi ki te maramatanga, ko te tikanga o te Rongo Pai, o te Kawenata Hou. Ka marama ki a tatou ko te hiahia o te Momona he hoki whaka- muri ano.

Ko ta te Atua tikanga o te orokohanganga ra ano o te tangata kia kotahi ano he wahine ma te tangata. I kore ai e whakahengia te moe ngahuru i te wahine i nga ra i a Apere- hama ma na to ratou kuare he tikanga hoki no era ra, ehara i te mea na te tika. Inakoa he tikanga na te Atua ki te marenatia te ta- ngata raua ko te wahine e kore rawa e taea te whakarere otira i te pakeke o nga ngakau o nga Hurai whakaaetia ana te whakarere.