Volume 2, No. 49
18950202

page 2  (4 pages)
to previous section1
3to next section


 
HUIA TANGATA KOTAHI, HATAREI, PEPUERE 2.

PANUITANGA KI TE IWI.

Ite nohoanga ote Hui o te KAMAPANE o

HUIA NUPEPA I te 19 o" nga ra o HANUERE 1895

i te Tari o HUIA i Hehitingi, whakaotia ana kia

whai mana te tango a te tangata i te Hia ko-

tahi mo te kotahi pauna, nuka atu kite kotahi

tekau, Piki atu, kotahi pauna mo te Hia.

Ko nga kai whakahaere hoki moni ko

Wi Parotene (Broughton;

Hori Ropiha

Teira Tiakitai

Peni Te Ua.

Ko nga tangata e hiahia ana ki tetahi Hia

mana me tono ki aua tangata, ara o te takiwa

e tata ana ki aia.

PANUITANGA7

Ki nga Mema o te PAREMATA o te

Kotahitanga o te Iwi Maori.

He powhiri atu tenei ia koutou kia tae

tinana mai koutou ki te Hui ka tu nei ki ROTO-

RUA a te 7th o nga ra o MAEHE 1895. Kai

noho atu koutou i taua r,

Hoi ano

Na te Kahui Wananga nui o te Arawa.

petera Pukuatua,

Tumuaki.

WAEA MAI.

O

NOA MOTU I WAHO ATU I

NUI TIRENI.

INGARANGI.

RANANA, Hanuere 24.

Kua tae mai te rango kua mate tetahi

taone i Pahia ko Rutene te ingoa. Ko

taua taone na te ru i whakahoro.

HE MATE POHEHE TENEI.

I tetahi rangi ka kitea tetahi, ta ngata

i Parihi, Wiwi. Ka

korerotia atu ki nga pirihi te rerenga o

taua tang ata. Ka haere mai nga pirihi

ka tahuri ki te rapu i taua tangata. Na,

wai kua nui rawa te tangata ki te taha o

te wai. Boa noa atu e kimi ana, a ka

kitea te tinana o taua tangata. Ka tahuri

inaianei ki te kimi mehemea ko wai ranei

taua tangata. Roa rawa e kimi aua ka

haere mai tetahi o te hunga e titiro ra,

katahi ka mea mai e tino mohio ana ia

ki taua tangata. Ko to ratou kainga ko

tona wahine kei ko tata atu o tona. Ko taua

tangata ne tangata pai, engari kotahi

tonu tona kino he kai rama, a na runga

pea i tenei ka rere pohehe noa iho ia ki

Ka roa nga pirihi e whakarongo ana

ki te korero a te tangata nei, katahi ka

mauria te tinana o tera kua mate nei ki

te whare o tona wahine me ona tamariki.

Ka tata atu nga kai mau, ka haere atu

tetahi tangata ki te whakamohio atu.

Ka puta mai te wahine raua ko tona

tamahine ki te whakahei mai i tona tane.

He aui te tangi a nga wahine nei. K a

tie atu te tupapaku ki te whare ka

whakaa tokotora ki runga i te peeti. Kamau

mai nga wahine ra i nga hiti whakapai

ka uhia ki runga i tona tane. Ka horoia

hoki te tinana ki nga wai tapu o nga

whare karakia. Ma rawa tona tane, ka-

tahi ano raua ko tona tamahine ka tahu-

ri kite tangi ki te inoi. Ta raua mahi tonu

tena, kaore e haere ki te kai, heoi ano he

tangi tonu. Ka tae ki te ahiahi ka hoki

mai te tamaiti tane a te wahine ra ki te

kainga, kaa mutu hoki tana mahi. Te

huakanga mai i te tatao ka kite mai e

tangi ana nga wahine nei, ka tangi hoki

te tamaiti tane. Ka roa e tangi ana ka-

waho tangi haere ai. Ka haere ki nga

haeretanga o tona matua, ki nga mahi-

1 nga me le tangi tona, ka roa ka haere