Volume 2, No. 50
18950209

page 2  (4 pages)
to previous section1
3to next section


 
HUIA TANGATA KOTAHI, HATAREI, PEPUERE 9.

tahi hei muri ano te wahine. Heoi

kihai-te Tiati i whakatau i runga

i te whakaro mohio a nga Takuta,

meana te Tiati ki nga taha e rua

kia rapua mai anu he kai whaka-

pono, e taea ai te whakapono, ae

ko te Taane i mate tuatahi, a ko

te wahine ranei, a kei runga i

tenei ahua e takoto ana tenei

keehi inaianei,

NO HERETAUNGA

TEKAU ma rua etahi tangata i whakawatia

i Peina, Inia, mo to ratou huringa ki te

taha hauhau Tokorua o taua hunga he pirihi

no tetahi karakia he Putihi te ingoa. Ko

aua pirihi-i whakatauria kia whakamatea,

ko etahi kotahi tekau i whakataua kia noho

i roto i te whare herehere a mate noa. Kaati

i muri i te whakataunga, ka tu mai taua

hunga ka tono kia whakawatia o te kooti

nui tonu o Inia ratou, a whakaoetia ana.

No te whakawatanga whakataua ana e tana

kooti kia mate katoa aua tangata.

Kotahi tetahi ngarara kei roto i te moana

e noho ana, ko taua ngarata mehemea ki te

poroa tetahi wahi ona ka ora tonu, a ka

noho tonu mai hei ngarara ano. Aha koa

pewhea te maha o nga poronga, ka pera

tona. Mehemea ka poroa tetahi pito o

tetahi ka homai hei mahunga mo tetahi ke

atu, ka hono ki tera kua motu ra te waero,

ka ora tonu, a ka rua hoki nga mahunga.

Kotahi tetahi mea whakamiharo i kitea i

te rua kari taimana o Kimiri. Ko taua mea

he pouaka taimana. Ko nga taimana i roto

e rua tahi. I te taha o te ruma o aua tai-

mana ko tetahi ruma paku, i roto ko tetahi

poraka e ora tonu ana. Ko taua poraka

be paku noa ake, a he nui hoki te hohonu o

taua Paka ki raro o te whenua.

Kotahi tetahi whiu kau i te taha ki Poiha-

kena e haere ana i roto i tetahi marangai.

He nui te kaha o te whaititiri i taua takiwa.

Ka roa e haere ara ka puta tetahi hiko, mate

ana toko iwa o roto i te tekau ma waru o taua

whiu kau nei.

Kanui te kaha o te ka o te ngahere i runga

o Rimutaka.

K ua rite i nga kai whakahaere o nga terei na

o Wairarapa me Poneke kia whakahokia te

uta o nga tereina e haere atu ana i Poneke ki

Wairarapa i nga Wenerei. Ko te roa o taua

wahi e 70 maero. Ko te utu mo tu karaihe

tuarua kotahi herengi me te hikipene. Ko

taua tereina he mea ata whakarite mariu i

waho atu o era e haere nei i ia ra i ia ra.

Kua kahitiria ka noho te Paremata o te

Koroni ki Poneke a te 21 onga ra o Aperira.

Kua kitea inaianei tetahi aiahi kaipuke hei

rere haere i te takiwa. Ku taua ahua kaipuke

na tetahi tui tamariki noa i kite. Ko tona mea

tuatahi he paku noa. No muri mai ka mahia

e ia tetahi mea rahi; katahi ia ka peke ki

runga, ka whakahaeretia e ia. Ko te tere o

tona kaipuke e wha tekau maero i te haora

he hoe kei runga, he hoe kei muri penei i te

hoe tima. Ko taua tamaiti kei Amerika. Kua

timata ia ki te mahi i tetahi mea nui ake

inaianei.

PANUITANGA KI TE IWI.

Ite nohoanga ote Hei o te KAMAPANE o

HUIA NUPEPA i te 19 u nga ra o HANUERE 1 95

i te Tari o HUIA i Hehitingi, whakaotia ana kia

whai mana te rango a te tangata i te Hia ko-

tahi mo te kotahi pauna, nuku atu kite kotahi

tekau, Piki atu, kotahi pauna mo te Hia.

Ko ngu kai whakahaere hoki moni ko

Wi Parotene (Broughton;

Hori Ropiha

Teira Tiakitai

Peni Te Ua.

Ko nga tangata e hiahia ana ki tetahi Uia

mana me tono ki aua tangata, ara o te takiwa

e tata anu ki aia.

PANUITANGA.

Ki nga Mema o te PAREMATA o te

Kotahitanga o te lwi Maori.

He powhiri atu tene ia koutou kia tae

tinana mai koutou ki te Hui ka tu nei ki ROTO-

RUA a te 7th o nga ra o MAEHE 1895. Kai

noho atu koutou i taua r,

Hoi ano

Na te Kahui Wananga nui o te Arawa.

petera Pukuatua,

Tumuaki.

WAEA MAI.

O

NGA MOTU I WAHO ATU I

NUI TIRENI.

TIRANA.

TOKIO, Hanuere 3O.

Kua tae mai nga tangata mau mai i

te maungarongo o Haina ki konei. Ko

tetahi o taua ope he tangata no Amerika,

Ko tona haere mui he awhina i te haere

a Haina e haere nei ki te whakamutu i

te whawhai.

Kua hinga tetahi o nga pa o Waihe-

vvai i te Tiapanihi. Ko te ahuatanga o

te whakaekenga i penei: —he mea waipu

e nga manuao i te tuatahi, no mur iho

ka whakaungia nga hoia, ka whakaekea

hoki e turu nga pa, u ka hinga kotahi.

Kua mutu te paku mai o nga pu o

Waihewai inaianei.

Pepuere 1.

E run nga ra e whakaekea ana a

Waihewai ete Tiapaaihi. Inaianei kua

oma u Haina. Ku nga tangata o Haina

i mate e rua mano. Otira kei H Haina

ano tetahi

am nga mea whawhai Kei a uaina ano

E rua nga poti topito o te Tiapanihi i

i te whakaekenga i

ne nui e tangata i mute o nga taha e

rua.

INGARANGI.

RANANA, Pepuere 4.

WIWI.

PARIHI Pepuere 5.

I puku tetahi rua mahi waro o konei a

ku nga tangata u roto i taua rua i mate e

rima tekau, a he nui i mate akiko. Ko-

tahi tekau u taua hunga i raro kua taea

oratia ake. Kei te kuria tomiti i inaianei

nga mea kei raro.

TIPANA.

TOIKO. Pepuere 4

Kua paahitia e te Paremata o konei

ko te putake mote whakamutu i te wha-

whui i waenganui i a Haina raua ko

Timana kaore ano kia oti.

HAINA.

HANGAHAI. Pepuere 4.

He nui te kaha o te whawhai i wae-

nganui i nga manuao n te Tapanihi me

tetahi o nga pa o Waihewai. No te roa-

nga e whawhai ana katahi ka whakau-

ngia atu nga hoi o te Tiapanihi ki uta

ku whakaekea te pa, a hinga ana taua

pa. Ko taua pa ko Renekungutunu. He

nui te tau ata i mate o nga tahu e rua.

Ko nga manuao kei te whawhai tonu.

Ko te mahi a te Kawana o tetahi wa-

hanga o Haina ara o he poro i

nga kaki o nga tangata i oma oma atu i

Kua mau etahi apiha o

tetahi u nga manuao o Amerika i nga

tangata Tinikianga he wahangu no

Haina. Ko te take i hopungia ai mo-

te tunga o tetahi o ratou i tetahi o aua

apiha. I tukua atu nga hoia o taua

manuao ki te whakahoki mai i aua apiha,.

kaati kaore ano kia mohiotia tu ratou

haere.

Pepuere 5.

Kei te kahu tonu a Haina ki te arai i

te Tiapanihi i te pa n Kunguhungu. E

kiia ana tera e puta tetahi whawhiti nui

i waenganui i a Haina me te Tiapanihi

i Nuitianga. Kei te mahara a Haina tera

e hinga i a ia te Tiapanihi.

WAEA

NUI TIRENI.

PONEKE Pepuere 4.

Kua timata te uiui inainei mo te keehi

o te Waatara Wi, i whakataua ra i te tau

1889 kia tekau tau mona ki roto i te

whare herehere, mo tona puhanga i K

Turanga Karauria mo runga i tetahi raru-

raru i waenganui i a raua mo tetahi

whenua ko Omahu te Ingoa. Ko taua ui

ui he men kia whakaputaina ia inaianei

i te mea ka ono ona tan e noho ana i roto

i te herehere.

Kua puta te kupu a nga mema Maori

ara a Wi Pere, Ropata Teao, me Hone-

ratou whenua, a kua tono hoki ratou kia

haere nga Maori ki Rotorua ki reira

whakarongo ai. a whakahaere ai hoki i

te ara hei mahinga ma ratou.

HE KORERO NO RUHIA.

I nga ra o nga Emepera o mua ka

puta tetahi korero ko te wairua o tetahi

o nga Emepera kua mate kitea ai i roto

i te whare karakia. Ko te ingoa o taua

whare Karakia ko Ihu ku I roto i taua

whare ko tetahi whakapakoko no Meri.

Ko taua whakapakoko i kapi tunu i te

whakapaipai. Ko taua Emepera i mate

nei ko Arekahanara II. Kotaua Eme--

pera i mua. 1 tetahi ra i muri mai o te

matenga o taua Emepara, ka haere te-

tahi tangata ki roto i taua whare kara-

kia nei Ki te inoi. Ka roa ia e inoi ana