No. 6
18921006

page 2  (11 pages)
to previous section1
3to next section


 
October 6, 1892

TE PAKI O MATARIKI KA TAKOTO TENEI PAKI, MO AKE, AKE TONU ATU.

MAUNGAKAWA, OKETOPA 6, 1892

Nga kupu e whaona e ahau, ki roto i taku Pu- taea e haria ai e ahau ki nga marae o Aotearoa, me te Waipounamu, me era atu wahi o te ao, e haere ai ahau. Ko nga kupu e ahu ana ki te ti- ka ko te ko te aroha, me te atawhai. E hoa ma, ma te Matua o te Tika tatou e tiaki. Haere mai kia kite koutou i ahau, ka haere atu nei hoki ahau, kia kite i a koutou. Whakarongo mai, e nga iwi o Runga, o Raro, o tenei Tai, o tera Tai me te tuawhenua. E ko- utou ra e hoa ma, e noho maina koutou i nga Wahine, nga Tamariki, nga Ruruhi me nga Ko roheke. Nga Iwi nunui Rangatira hoki , o te Ikaroa a Maui, Aotearoa me te Waipounamu. He aumihi atu tenei naku kia koutou katoa, e oku hoa aroha, e noho maina koutou, kei nga pito e wha o to tatou ao. Tena koutou. Ko ahau tenei ko TE PAKI O MATARIKI, e haere atu ana ki te whakaatu i nga kupu o ro to i taku Putea, ka haria atu nei e ahau. Kia tau ra te Rangi marie ki a koutou katoa. Ka timata nei ahau, ki te whakaatu i nga ku pu ruarua nei a Tawhiao, i whakapuaki ai ki te aroaro o nga Matariki, me nga Manukura. I takoto ai te whiriwhiringa aua Hapu, i te aro aro o te Tumuaki. I homai ai ki taku Putea, hei whakaatu maku ki a koutou.

KOIA RA TENEI NO TE HUINGA TUATORU O TE KAUHA- NGANUI, I TE 2 O NGA RA O MEI, 1891, KA NOHO TE KINGI KI TONA TORONA, KO ANA KUPU TENEI-

(1) Taku kupu kia rongo tonu mai koutou katoa. Mo te tangata e haere ra, e haere ra, e haere ra. He kupu naku, me whakamutu te Kooti ki tetehi wahi, ki tetehi wahi, ki tetehi wahi. (2) E mea ana pea, te tangata haere mai ki ko nei. E mai ana ahau i te tangata kia hira, hei hapai mo te Patu. KAORE. Kia rongo tonu mai koutou na nga Rangatira katoa tenei ku- pu, te whakapakanga naku. Mana noatu i ahau tenei kupu, mana noatu i te Iwi Maori. I haere mai te tangata he titiro, he whakarongo, Kia rongo tonu mai koutou katoa, e kore rawa e ara mai, kore rawa, kore rawa, kore rawa. Ki te tahuri au ki te whakaara, ki a ara i a au, e kore rawa e ara i a au, kua kokangia, kua penei me te rarauhe maroke. E haere ana ahau kotahi tonu, ka mana noa atu i ahau, nana taku-iti kia ahatia; ahakoa te tangata mohio, te tangata matau ki te whakaara, kia ara i a ia te patu, e kore rawa e ara i a ia, te tukunga iho, ko ia ano. (3) Hei aha i tukua ai te whakahaere a o koutou Tupuna, a o koutou Matua. E ki ana ahau, tangohia mai te whakahaere a o koutou Tupuna, a o koutou Matua, ma koutou tonu e whakahaere, ki to koutou Tikanga Maori, hae- re tonu i roto i te Kauhanganui. Ko enei o nga kupu a Tawhiao, i Hurihuria nei, e nga Rangatira Honoure, o nga taha e rua, kua karangatia nei o ratou Ingoa:- He Matariki, he Manukura, e noho Huihui ana ratou i te aroaro o Te Tumuaki o W. T. T. TAINGAKAWA TE WAHAROA i tenei ra, 24 o nga ra o Hurae. I te tai o to tatou Ariki, kotahi mano e waru rau e iwa te kau ma rua.

TAKE TUATAHI A TAWHIAO Ko te Whiriwhiringa tenei a te whare. He nui te whiriwhiri a te Whare, i te aroaro o te Tumuaki mo tenei Putake. I runga ano i te Mana o nga Tupuna Maori, ki to ratou Motu ki Aotearoa, me te Waipounamu. Kao- re nei a ratou Kooti wehewehe i waenganui i a ratou, hei tauira iho, mo tenei whakatupura- nga, na enei Kooti e mahi nei. He whaka- mana noa iho he wehoweho hoki i te whenua

PLEIADS OR SEVEN STARS I AM PLEASED FOR EVER AND EVER. MAUNGAKAWA, THURSDAY OCT 6, 1892 The goods which I place into my heavens and carry to the area of Aotearoa and the Motu Pounamu and other places of the whole world are the words of truth, nothing else but the whole truth, love and to help one another. Friends, may the Father of Truth guide us. Come and see me as I now appear to you. Hearken to me the nations of both islands of this sea and of that sea and of the main island; salutations to you all, men and women old and young, and great nations and chiefs of the North and South Island, and of the four parts of the world. Friends, greetings to you all.

I, PLEIADS, appear to you, and show you the words in my knapsack.

AS FOLLOWS: AT THE THIRD MEETING OF THE GREAT COUNCIL ON THE 2ND MAY 1891 THE KING SAT UPON HIS THRONE AND THESE ARE HIS WORDS:- (1) Hearken ye all; re that man who is going, going, going. These are my words: stop Land Courts at that place, at that place, at that place. (2) Perhaps people who come here think I am gathering men to renew the fight, no, but hearken unto me, these words belong to the chiefs, and the finishing is mine. I have the mana to uphold the word, even the Maories have the power to uphold the word. People come here to see and hear, but hear ye' it shall never, never, never. It would be an utter impossibility for me to try and raise it because it is like a withered and decayed fern. I am alone, no matter how small I may be I have the power (mana) if any man of great know ledge thinks he can raise the conquest he is mistaking, but the end be himself. (3) Why do you want to give up the ways of your ancestors and forefathers? I say take up the work of your ancestors and forefathers and work it yourselves in the Maori way, and through the Great Counsel. The Honourable Members known by the name of Matariki and their Manukuras who were together before W.T.T Taingakawa Te Waharoa, speaker of the House, on the 24th day of July, in the year of the Lord 1892.

THE FIRST SUBJECT OF TAWHIAO THE CONSIDERATION OF THE HOUSE. The first subject of Tawhiao which the House took into consideration was the Mana. They came to this conclusion, that the mana of our ancestors upon these islands Aotearoa and Waipounamu were as follows: our ancestors had no Land their lands to each man so the te present generation may copy from, still we sit the present generation.