Volume 11, No. 8
18750420

page 81  (10 pages)
82to next section


 
TE WAKA MAORI

O NIU TIRANI.

"KO TE TIKA, KO TE PONO, KO TE AROHA.".

VOL. 11.] PO NEKE, TUREI, APERIRA 20, 1875. [No. 8.

HE KUPU WHAKAATU KI NGA HOA TUHI MAT. He moni kua tae mai:— £ s. d. Na Rihari. Wunu, Kai-whakawa, o Whanganui,

i homai mo. 1874—Pita Te Mangaroa, o Whanganui, ,. ... ' 10 O

„ Himeona Huriwaka „ ... ... 10 O

„ Reme ... ... „ ... ... 10 O

1874-75.—Te Rangihuatau „ ... ... 10 O

1875.—Rihari Wunu, Kai-whakawa,, ., ... ... 10 O

,, Reme... ... ... „ ... ... 10 O

„ Hine Hira ... ... „ ... 10 O

,, Nehanera Te Kahu... ,, ... ... 10 O

„ Ihaka Te Iringa ... „ ... ... 10 O

„ Mete Kingi ... ... „ ... ... 10 O

„ Haimona Heroti ... „ ... ... 10 O

„ Pehira Turei ... „ ... ... 10 O

„ Te Koroneho ... „ ... ... 10 O

„ Rewi Raupo... ... „ ... ... 10 O

£7 O O

Kaore he kupu ma matou ki a Ngatiwhatua, o to takiwa ki Kaipara, mo te whenua mo Tuhirangi. Ko te Ture Whenua Maori kua oti te whakatu Id to reo Maori, a ki to mea e wha- kaho ana ratou ki (e kupu whakatau a te Kooti, me titiro ratou ki taua Ture hei reira te kite ai kua ot.i i te Ture te whakata- koto tikanga e ahei ai te whakawa tuarua—ara, ki te ai he take tika, take marama, kia pera ai.

RAWHII KARAHA, o Uawa—E marama ana to whakaatura- nga mai. Nau i kore e whakaatu mai ki a matou i to haerenga mai i Whangapoua Id Uawa, kia tukua atu nga nupepa mau. ki reira. Ko tenei, katahi ka tukuna atu Id tau e whakaatu mai nei. Kaore a matou korero mo nga kupu whakamutunga o to reta. Ko tona hara ko to puremu, no mua ia, no te matua hanganga o te tangata, a tera ano hold e mau tonu pea tae noa ki te ngaronga o te tangata e ngaro ai. Ko te mahi tika ma nga tangata tika he whakahe Id taua tu mahi; ko te whakahe ra tenei he ako, he waiho i a ratou mahi ake ano hei tauira pai mo nga t.angata hara. Ko te kupu mo te whenua, kaore matou e kite ana i te he o te hoko a te tangata i tona whenua ake ano, tona whenua e kore e taea e ia e ona tamariki ranei to mahi.

TE RUAKI, o Rakarana.—Kaore matou e mohio ana ki ngu tikanga o to reta. E raruraru noa iho ana nga kupu, kaore he maramatanga, kaore he tikanga i roto i taua reta. Ki to kore koe e mohio ki te tuhi marama mai, engari me tono e koe tetahi tangata mohio hei tuhituhi kia marama ui.

Ko TEONE WINI KEREI,, o Otakou, e Id mai ana kia panuitia atu e matou kote Runanga a Ngaitahu ka tu ki te Wahapu. o Otakou a te Manei Ie 21 o MrI .1875. Ko Ir- l;ilvc o tau0, hui lie wlnriwliirl 1 te tono ;i 15. K. T;io;iro;i, 5I.1I.1-1. i tono ai i Toto i to Parcinctc i to (au 1^7'2 kiu utu;'» e te Kawana! p.ng;i n?,';i l:ii?i,i whakaau i korero ai Li ny;i, Maori o te Waipounamu i (cv,'a'i

NOTICES AND ANSWERS TO CORRESPONDENTS.

Subscriptions received:— £ s. d. From R. Woon, Esq., R.M., of Whanganui, for

1874.—Pita Te Mangaroa, of Whanganui ... 010 O ,, Himeona Huriwaka „ ... ... O IO O

,, Reme „ ... ... O IO O

1874-75.—Te Rangihuatau .,... ... O 10 O

1875.—R. Woon, Esq., R.M. „ ... ... O 10 O

„ Reme „ ... ... O 10 O

,, Hine Hira „ ... ... O 10 O

,, Nehanera Te Kuhu „ ... ... O 10 O

„ Ihaka Te Iringa „ ... ... O 10 O

„ Mete Kingi. „ ... ... O 10 O

,, Haimona Heroti. „ ... ... O 10 O

,, Pehira Turei „ ... ... O 10 O

„ Te Koroneho „ ... ... O 10 O

„ Rewi Raupo „ ... ... O 10 O

£700

WE cannot advise the Ngatiwhatua Tribc, of t!ie Kaipara dis- trict, rcspccfcing t!ie block " Tuliirangi." The Native Lands Acb lias been translatcil into the Maori language, and, if they aro dissatisfied wit,li tlic decision of t!ic Com'fr, upon rcfcrcnco to t!ie ?;till AuL they will sec tli;ifc t.he law lias made provision for a rchcaring of' any case whero good and sufficient cause can be shown.

RAwn;i K;vA.UTA, of Uawa.—Your explanation is safcisfactory. You sliou!J li;ivc inlonnecl us when you removcd from Wlia- ng;Tpoiia t.o L'awa, so t!infc your papers miglifc be sent to the l;ittcr pl;icc. Tl;ey aro now scufc ;is roqucstcd. We cannot dis- cuss t!ie subjects mooted in tho laLtcr part of your lobter. For- nication is a vice which lias existed from Iho timo of the creation of ni;in, and will continue, we suppose, to the timo of his ex- tinct.ion. It is the duty of all good men to discountenance sucli prorii'cdings, botli by exa,mple • anei admonition. With rc?pecfc to the land, we sec no objection to a man selling land, liis own propcrty, which, ncithcr himself nor his childrcn can utilize.

TI! Rr;u;i, of R;igl;ui.—We do not undorstand your lefctcr. Ifc appears to be a mcrc jumble of words, without sense or rca?on. If you cannot wrifcc intelligently you should got some sensible pcrson to write !ov you.

TKO^"E Wiki KEP.EI, of Otago, rcqncsts ns to state t-liafc a n'.cctins of Ngai! kiu is to lie held afc Ot.ago Heads on Monday, the 2-ltli of ?.lay next-., to tal;c into considcraLion the claim ad- 'i v;meed by II. K. T;-n;u'o;i,, M.H.R., against tlic Govcrnincnfc 1 durin^ t,lic Session ot' 187^, in ro?pect of ccrt.;un promiscs said I to liavc been ui;n.'lo to t1!^' Nntivcs in connection with the pur-