Volume 2, No. 1
18430102

page 3  (4 pages)
to previous section2
4to next section


View the commentary of this paper

 
mahi, ka tuhituhia te tahi pukapuka ka tonoa te tahi katipa ki tona whare me nga mea o reira ki tona mara ranei mo tona wai kau poaka hoiho, aha ra nei a ki tena kainga pea mo tona whenua kia riro hei wakaritenga mo taua mea tangohia noatia ai e ia, e utua noatia,. ka rite. Na, ki te mea kahore he rawa o te tangata nei, ka maka ia ki roto ki te ware herehere, hei reira ia noho ai a rite noa taua mea riro te ai i a ia. No konei ra te pakeha ka mataku ai ki tena mahi, a ko te tangata wai wakaaro ka makatu hoki ki te Atua, ta te mea, e kino ana hoki kia ia.

Heoi e te wanau e pehea ana koutou ki tenei? E kore koutou e wakawa e te hunga tango noa i nga mea e te pakeha a e kore e wakaaro ki te utu ? E kore koutou e wakama e rapua ra, kia wakaritea e koutou nga mea riro noa mai Me reira ka rangatira haere, ka tika haere ra hoki koutou A ko nga tangata kahore ano i pena, kia tupato ka tango koutou i nga mea e te pakeha hei reira pu ano utua ai taua mea penei tonu kahore he te e aru nei i muri i a koutou.

NGATITEATA RATOU KO NGATITAMAOHO. Ka hinga matou i te wakatakariri ki te mahi e te iwi nei! Ki ta ratou totohe ki te kainga, e ki ana etahi no matou e wakahoki atu ana etahi, he hori no matou ano, ko wai hoki ka kite atu te tikanga i te henga E heoi mea e mohio ai matou, te tanga o te Kaihau ma pukapuka kainga ki roto ki te Nuipepa o Hepitema, kahore tetahi pukapuka na Ngati Tamaoho i riro mai, hei wakakahore i te Kaihau ma,

koia matou i whakaaro a ai, e tika ana. No muri nei matou rongo ai te tukunga he to Maumuatu na Kaihau ma, otiia he rongo kupu kau ia, a hono tonu ana te ngangare tena ko tenei, e wareware ana a Weteri raua ko Mata, ki ta raua wakaaetanga ki nga rohe i wakaaturia mai e te Katipa ki a te Karaka na ta raua wakaaetanga ano i riro ai te kainga, Me hoa ma tuhaina atu o koutou huhare ki te whenua hoki mai ano koia ki a koutou waha?" he ahakoa ra i riro te mai pea tenei kainga e rite koia te toa o te tangata a e utua ranei i nga riwai i hutia kautia e koutou? kahore ra hoki e kite ana ranei koutou i te pakeha e pena ana ki te mea ka peka te taiepa kari o tetahi ki to tetahi, kainga ka peauau ranei tetahi ki te hanga noa iho tona whare i runga i te wahi wenua o tetahi ka wakatika ranei te tangata te oneone, ki te pakaru ki te huhua ranei i nga mea e tupu ana a kahore ekore e pena, ka haere marie atu ki a ia mea atu ai, a noku tenei wahi karapotia nei e koe, ko tou whare hoki kei runga kei toku oneone, heoi ka rongo te tangata ka pai Katahi a, ka mea atu ae koia he poauau noku tera ke toku rohe me i reira ka wakaritea mariretia e raua tena ka turi te tangata ka tohe tonu ki te wahi i karapotia ai i hanga ai ranei tona whare, ka tahi te tangata te oneone ka haere atu ki te kai wakariterite ture, kei a ia ano te tikanga mana e wakarite a ka kitea e ia ko te tikanga kei ta te tangata te oneone, ka riro mai ano te kainga i totohe ara me nga mea katoa e tu ana e tupu ana ranei ki runga.