Pukapuka 3, Nama 4
18570430

whārangi 2  (18 ngā whārangi)
titiro ki te whārangi o mua1
3titiro ki te whārangi o muri


Tirohia ngā kupu whakataki o tēnei niupepa

 
THE MAORI MESSENGER. TE KARERE MAORI. reached Taupiri, Mr. Ashwell's station, where the following coy was spent in ex- amining the Native School, which is so well conducted by the zealous and indefatigable missionary at that place. On the 17th, proceeded up the river; calling at Takerei's settlement, the Waka- paku. The Chief himself was absent on a visit to the Ngatimaniapoto Tribe. Taraha- waiki and Paratene received Ins Excellency with cordialily. These chiefs expressed their anxiety to have a simple code of re- gulations or laws for the better government of their own people at the different villages on the Waikato;—and a hope that his Ex- cellency would appoint an English Magis- trate to preside over and direct them in ad- ministering justice in their local courts. They assured his Excellency of their wil- lingness to aid such a functionary in carry- ing out and enforcing' the judgments of such courts; which should be hold periodically or as frequently as occasion might require. The same desire to have laws was ex- pressed by the people of Whatawhata, where his Excellency encamped on the evening of the 17th. The Whatawhata village is sit- uated on the banks of the Waipa; the Na- tives there appear very industrious; they have large stacks of wheat, well secured from cattle-trespass by good fences, and a considerable breadth of land under cultiva- tion. Old Pohepohe, the Chief, a man of grcal rank and inHn"ncc, liad H-moved fro;n Whatawhata io iho Maiingalaui.ari disiritt. On the 18Lh, ati?r a smarl paddling, in- terruplrd occasional Sy by Koreros on l!ie parl of ibe pi'iSlcrs ^vilh curious byslander's, wlio peeped oi;l !;-oin iheir Pas to inquire a rier news and gossip, vve re;» died To Ko;-e al 2 p.m.; Vtiio'.'e ihe Kev. Mr. Morgc'.n and so:i«e naiivcs were wailing, w"ilh liorses anJ a d;'ay, to convey ihe pa!ly 10 O; awh;io. Ve were met and v.elcomcd by Wiremii Toetoe and his people, at one of his villages on ihe roacl to Mr. .Morgap/s. On Monday morning, the SOl!i, his Ex- cellency held a mcelii!g near Mr. Morgan's cliurcli vvitli Porokoru Titipa, Te Katea, Te hiri l-:i a Te Kawana. Korero ana enei rangalica ki to rana Inaina kia why kaia!-: oto- ria etahi lure rnarama hei tikanga arahi mo te iwi e noho ne! i nga tini ka;nga o roto o Wai!h;;o ; ka tono ano ki a Te Kawana kia wliak.'.;-iiea lie Kaiw",vhakawa Pakelia, I:oi tumuaki, hei kai tohuloliu kia tika ai nga mahi a n?:a runanga •whakav,-a. V^l'.,;k;u;-* ana nuia ki a Te Kav-'ana ko rw. ano !x:'i hea v,-I'.al;akaha mo te kui v.'haka-vva !!ci whakamana i nga kupu a nga ruranga v.'liak;'^va. I ir-ea!.ia hoki kia aia vk!iaka- ri!.ca nga ra nohoanga rao aua muanga Vyliakawa. Pena ana lelioreroo te hunga i Whata- whata ; moe ana a Te Kawana ma i reira i ie po o te "i. Kei te nvga o Wa;pa iaua kaainga ; er^.gi tera iv.-i lie iwi ahuwhenua, ina hoki a ra!ou pn win le tu mai, te nunui, laiepa rava ki te taiepa kaha e kore e taea e le kau e le hoiho; nga maliinga kai tioki l;;kolo nni noa a:u. Ko tena tino Rangatira kaLinin!ua ko Pohepohe kua heke i Whata- vihaia ki AI aim gala "tari. No le 13, ka lioc a, Te Rore, eng'ari, wa- rea ana noa kai hoe ki le ko;-crorcio ki nga C' O !as^ita e puta UKU ana i nga pa ki te mata- kitaki ki l<1 in korero liang;ihang;i noa iho. No te 2 o nga haora o te nui! i awatea ka u ki Te Rore ; rokolianga iho ko le Mokena ra'iou ko etahi tangata Mauri ine ngu hoil;o Rie le lcrei liei kawe i a Te Kawana ma ki Oiav.'bao. IIacre.. ar.a, a te kr.inga o Win'- mu Toetoe i le liuaralii hae;'e atu hi to Te Mokena, puia mai ana taua rnngalira me tona iv.'i ki le ah:i'maia 12 i a Te Kawana. 1 te. aia o te }Jauo le 20; ka in le korer'") a (e Kav.'ana ralou ko Porokorp. Titipa, ko Te Katea, ko Te Heuheu o Taupu, Ene etahi alu langatira Maori i t,e (alia o te v,Il:l ro karakia a te Mokena. Ko nga kupu o aua liiii korero, he pai no ralou kia kiu* 'a Te Kawana i roio o Waipa. Na le Ucuhen anake a'.;o le l;ski kihai i penei te rhrangi o le korero. 1 mea hoki 'ic lokoina'i'o, he mc-a pai kia noli o tahi le taori me Le Pa keha, hos ivi kotuhi; a ko te Kawana ano l;ei tiaki hei maina atawhai mo rat,oii. Ko ta ?e Heuheu korero, i rere kotipatipa he ;m!iki- miki whakaaro mo K?a tini mea ; korero ano ia mo raiou ko elani alii rangaiira taori e tae ana ki nga laone Pakeha ; i mea ano hoki ia, kihai i rito te o!ia o te Pakeha ki io le M;iori oha ; ko la leMaori hoki ahakoa mokai ahakoa ran^aiira, rii.^ [onu lcaiawnai manuhiri; tena ko te Pakeha, he tangata noa ino le rai!galira ki a ia; ran^aiira, tuma, i ite lain, a he mea ano, lie mea pana kino e te Pakeha ki waho—'.ona v,hare me 1.8 kuri nei.