Kaupapa

 

Ng? huarahi hei rapu k?rero

E 3 ng? huarahi hei rapu k?rero i te kohikohinga nei:

 

P?tene whakahaere

I a koe e t?rotiro haere ana ki te kohikohinga nei ka puta mai he p?tene whakahaere. E whai mai ana he whakam?rama m? aua p?tene.

Titiro ki ng? niupepa katoa kua puta i taua taitara
Titiro ki t?tehi o ng? niupepa i puta mai i taua r?
Titiro ki ng? kupu whakataki e p? ana ki t?nei taitara
Titiro ki te whakar?popototanga reo P?keh? e p? ana ki t?nei niupepa
Titiro ki te wh?rangi o mua
Titiro ki te wh?rangi o muri
Huakina mai he matapihi hou kia noho motuhake ai t?nei k?rero
Titiro ki te whakaahua nui o t?nei wh?rangi niupepa
Titiro ki te whakaahua iti o t?nei wh?rangi niupepa
Kia p?kaha ng? kupu rapu
Tirohia ng? whakar?popoto reo P?keh?
Titiro ki ng? kupu kua tangohia i t?nei wh?rangi niupepa
 

Ng? Whiringa

Kei runga ake ko te p?tene whiriwhiringa. Ko t?nei hei whakarerek? i ng? whiringa. Me whakarite ?nei kia pai ai te titiro i t?u ake rorohiko.

Kei ia kohikohinga o te NZDL he reo t?turu hei k?rerorero i waenganui i te kohikohinga me te kaip?nui. E taea te whakarerek? i t?nei reo k?rerorero.

Ka taea hoki te whakarerek? i ng? whakatakotoranga p? me ng? whakatakotoranga wh?rangi. Ka m?m? ake te whakatakotoranga wh?rangi kore-whakaahua m? ng? t?ngata e k?p? haere ana.

 

Rapu k?rero

Ng? kupu hei rapu

Koia nei ng? kupu ka tuhia ki roto i te pouaka rapu. Me tuhi ko ng? reta me ng? nama anake. Kaua e tuhia ng? tohut?, he uaua te kite i ng? tohu t? i roto i ng? niupepa. Me noho te mokow? (w?hi w?tea) i waenganui i ng? kupu. Kaua e tuhi ng? tohutuhi (p?r? i te '?' me te '/'), ka tangohia aua tohu e te rorohiko nei, ka whakauruhia ko te mokow?.

Hei tauira, hei tuku atu i ?nei kupu rapu;

ka rapua k?tia e te rorohiko ?nei kupu;

(ar?, kua tangohia ng? tohutuhi)


Ng? t?momo rapu

E rua ng? t?momo rapu, ko te rapu ng?wari, ko te rapu matatau. Whakaritea t?tehi i te wh?rangi whiriwhiringa.

Me tuhi te maha o ng? kupu rapu hei arahi i te rapu ki t?u e hiahia ana.


Ng? p? matua, ng? p? iti, me ng? k?muri hoki

He whiringa m? te p? matua me te p? iti. ?e, me tika te rapu i ng? p? matua me ng? p? iti, k?ore r?nei, hei aha te ?ta titiro ki ng? p? matua me ng? p? iti.

He whiringa an? m? te k?muri o te kupu. ?e, me tika te rapu i ng? k?muri. K?ore r?nei, hei aha te ?ta titiro ki ng? k?muri. M? ng? kupu rapu P?keh? anake te whiringa k?muri.

Hei tauira, mehemea ka k?whiritia te hei aha te p? matua me te p? iti, ?, ka k?whiritia hoki te hei aha te k?muri o te kupu k?tahi ka tukua ?nei kupu hei rapu;

ka ?rite te whakahoki mai o ng? pukapuka ki ?nei kupu rapu

Ka p?nei i te mea, k?ore te rapu i te ?ta titiro mehemea he p? matua, he p? iti r?nei, ?, ka tangohia hoki ng? k?muri (p?r? i te "ing", me te "s") i t?nei whakaritenga.