Pukapuka 1, Nama 35
18580712

whārangi 2  (4 ngā whārangi)
titiro ki te whārangi o mua1
3titiro ki te whārangi o muri


Tirohia ngā kupu whakataki o tēnei niupepa

 
o TE KARERE O PONEKE. Ko te kai rapu ko ia te kite. MANE, 12 o Hurae, 1858. TE ITI O TE NUPEPA. WHAKARONGO mai, whakarongo mai, o te hunga korero nupepa. Whaka- rongo mai koutou, o nga kaumatua e rapu ana i nga ritenga pai o te rangi- marie. Whakarongo mui koutou, e ri! ka taitamariki e kimi '1);^.e;^^ uri i to 1;ua^'a:ii o io n1;'^t;1U1^1^11gi^,. Winika- i rongo mai, e te 11HI1g;^ kaio;! ?. whaka.. I ;.pakau; eka anu ki ti inu!!! p^^1^t^ui. 1 Tenei, e ta whanui;, tei;;!)! ma;; hei ' 1;u1^1!1:^;1ga ui;», o koutou !1ii1^!!g;1.;^o,— i tone! tetahi I.:ori;ro inei ti rou au ia a ma ; o ^koutou ^vI!ak;!.:;i^o. ' T";;ei te '«.uka o enei korero, ko 1;' iti i o tenei Nupepa. Kri to ;;!;ir^ noi 'io ; raia a Riwai Te kini. Tirohia, e imu ' ;:ia. ui!;^ kupu. ;ae t.oI1^'1g;I r;ana kia ' ^vh;^k;^:i^1';^ ::;;;i p;.a;i o to tai;)!! Ka'- roi-^, ia ai [aia I;;:pu, '- nui ;;oa r.ko i ta tatou 'u;?;'??, u hoko uri I» HU}';';':^ pi.!;:'^:;:;, e toru ria. vp:;u";ni;.;; nui, rihe I;-?:! ki !i' atu o i;'. ;;:!ou " A!:.I, ki.'! 'e t;i:;'. O!ira, o ha:: ti- '.'e- !.i ;o a;!i o nau kui Ia)!;;) o :;"ai ' :.^i^^';^ (i;';!^'!;;!, ko;;^ ia;!;'! ^O;.'-. Te- ; i.;, ko ;o Hupe;»;;. nai;';'!, A:;O 1-:^':; ';a;i , I-;;! hako. Na kanoi i i;! ai;) ai ;i' piu- 't:1.1i^'^1 :u;i o te i;!;';;! a 'ieni.'!; i;'. ;e ' :i- kei;^ >.;; 'e ;"1;;11]g:. nui ;; I;' T;:!r;i i kai mahi o te perehi taua reo; tena ko te reo maora e pakeke ana. Naianei i nui ai nga utu mo to matou perehi- tanga i tenei nupepa. Teitei ano tetahi kupu a Riwai. "Me tohe atu kia whakanuia ake kia pera tahi te nui me te nupepa pakeha." Heoi, tenei te kupu whakahoki mo tera. Waiho maure kia ata pau ano te tau i whakaritea hei mahinga mo tenei nupepa iti, kia rite ano ki nga ra whakamutunga o Tihema i kara- ngatia ra hei taima whakatakotoranga i;tu. Kaua e poka ke he tikanga i waenganui o te tau, kei raruraru; mrangi hei te timatanga o te tau hou e tuhoto ake, hei nga ra o Hanuere '18-3!.). He reira ma ata hurihuri, me u;;', vt!;akur to. Ki to matou whaka- aro ko te wahi pai toua hei timata i te!;;hi^ rinenga pera. Kore ! k;a maharu koutou. Kotai]! to;,.u te huarahi e tika ai tenei mahi, a'';;, !;o to 'm;a wawe o nga utu mo ;e".i..-^ t;ri h"i i;h;i, ra ano i whakarita^ ;:':. Ki to ti;? tera, kei hea 'ne moni hei mui. .';^'1Ug.1^^i i;'.: i te oroi;, ui;'^:'!;;;-'.:":. <' i;h;.!;i nuke;';! n;ikr?;;i. I;o ::'.'.;':[', '.;;:'.','",. -—I;o iti hei^ ;") ';a;i ki;! I;;!-;",;;^ 1 e! I U 11'.''^1 & pi': i ia Iti (11 10 ti)'^;! .i, '..o [o ^u;^;^,'r."i;;; i o u;;;! kui I;'.!:' (I; i io pa;t;ir-;;^ ae.' h!ri:i ''.-:;:' " " :'-' !u;;- 'i'!!.'! I'.';:!', t:i mo;; ;i1;;i!1, ;i t;u';'!, mo;iti;r."- '!i;h;i i; 1;'^';^, k;i ta kiia UKI r;;;i pe;^ nga ia;!, rite 1.;k:)R1;;1!;:{;-,!!g;^ r;i o ngu kui ^!(^'1>(^ to 1^i;;^^^;^. Ma i tuaru ki te -I'';? i;;-;^ k;;i tioi;.) o tari ;1^pt^;);^ pa- :^:,^1i^1. ;;^:^^i, kihi 'n;iu takiato [[[ (i nga makama o Hune te ta mai i r,enei nu- pepa iti rawa ma tatou; mo tohe atu kia wi! akau niti ake, kia pera tahi to nui me te nupepa pakeha. 1. Kia hoatu ai etahi o nga korero ki reto. 2. Kia tika ai hoki ta tatou utua ai;, i taua nupepa ki te hikipene. Kei maumau kau a tato"! nei moni ki tenei mea iti. E rangi, moi whakaaturia mai ki a tatou te tuke i nui ai te utu, penei, kua makama. Ko enei nupepa ia o enei makama e ono kua mutu nei, ma utu ano e tatou ki te hikipene. Na ku kite iho koutou i te he o aku kupu, tuhia iho ki tenei nupepa ; a ki te tika i etahi o koutou aku kupu, tuhituhia atu i o koutou na kainga ki taua muanga i Poneke, kia whaka- nu;;i «ka ta tatou nupepa i t,e marana o Hane, rau era makama, mu era tau. hi;i. tana rukanga e whakahe, mai ta tatou, e pai ana. Me mutu i konei. Na, io koutou hea rroha, i, Na RIWAI TE AHU. KORORARi^.KA. I TI': [''kraire, i ta 29 o nga ra o Hanuere, ku n«?a te kupu a Maiti! i;'. OPI ti.iki i ak;i korero ki rato i 1';;'.^ ri;;.';;"';';' a;i, ko;a rr,ei eai';;! o aku. k^^^!^.^r«. wau e hoatu ki reto i tunu. :"'" 11' ';'', i '. ;'. o!-:;; !".;;i e korero {Ui.^., e hako ana i '^u;'! I:'^^;^'p^. !a.' vh;i ki' ;iro ;;rou:.;;'. 1'ar;t^;1e Kuwi;! ki ngu tangai';;"a ku- ira, kia huihui ki te putake o te Karu, ka u;.'.!; ;i Maihi ki te n'.^uua!nu waina; ka h;,,are ki te 1;p.!.:ik^..^ o te rakau, k;i ;!U aki tei!;.! kupu. Ka huriu.i e ahau to nao;;, o ; i:!hri rakau ki ;i w;,i :' '"va^'.!;; ka oho nga 1^a!!g;'.'ir^^ kaoa, ka r;;e;;.- Ko te v,^1;:^.kako;;^tiit;U1ga ki nga Tura o Ku;:;!. Kotuhi ka ine;i ika Uanga- .;:ea, Toua ra ko koe, e te Kuihi. ao ;;" u;'! ['rhi;ko m;ei ;' roha nai ki ia i:: o tenei T;npep11. ia ka ^-:;i utu i ^vI1?k^^:;^^' ? N.1, nui noa ;;ke i ta ;k!;iu 1i^;i^^;1a o hoka u;'! i?; an!;e;;;i i;:.kri;^, i" ;oru nai '"i!;;;-.-';;^; nui, ko to ;;';', ;^:<;1 '':ui ki te utu o ia tatou, Ia te 1';ki;te!^. na ra ko koe, e te Xa^vuu>.^—hare."r ' ' "> T" ' ' 'i ' ' '" rHAO ..,.;vrai.. ia ^:kin;g!i ..i;.^ au rango e p^";tan1Ai mihi . ,a'.;!';;!^ n:o te mahi a o reira ^^1;;g,,^^^; a, ko ngu n;ahi e rangona niu, etia;'^ i ia pai anake, to whakahe- i!';I 11 mai haki atahi; a, rei reira ka ;'.':".::. ia :; ^..,i ^^p;) ;i iaua ia»";, anga;! :;'. ; '' '; '. .:i '.^'^:'. ri " ';; TUHOU 'ia', te i,'::-^ '': ;);,:. ui!'';) e 'i:^;';i^^:^'11a K;:a e Te -^..;^:^ e au ;;i ''ohi te ; ai ki u, ra- i'':-, ,1,.; .^h:^,^,^1;:>:1^1a, 'te pari ki to