Volume 1, No. 18
18611216

page 14  (20 pages)
to previous section13
15to next section


View the commentary of this paper

 
TE KARERE MAORI OR MAORI MESSENGER. On the 22nd August, 1861, Kahukoti wept to Wai tawa, to the house of a Pakeha named Kaata (Castle). Te Kahukoti went to that Pakeha, and urged him to give him some spirits, the Pakeha however, was unwilling to give him any. Te Kahukoti then got angry and told the Pakeha to leave that place. The Pakeha was terrified at this, and gave him two bottles of spirits which were drank by him and his companions. Te Kahukoti and one of the women got in- toxicated. In Ihe evening, when U was quite dark, Te Kahukoti returned to Te Kawakawa, with one of the women to lead him ; in the middle of the road TeKahukoti said to the woman, return you and fetch Mere (who bad been left drunk at the Pakeha's place). The woman said No, I will go on to lead you. Te Kakukoti said, Go back, and fetch Mere, I am all, right. The woman then left him sitting where this conversation look place, and went to fetch the one they had left behind at the Pakeha's place. After the departure of ihe women, this man got up and, walked on by the descent towards the inland, he went along the ledge of rock, and a little beyond, pro- bably, down he fell, his forehead struck against a stone and there be lay. When those women came to the place where one of them had left him, they looked about, for him in vain, he bad gone: they called, but he did not answer. They supposed that he had reached the village, and they went on. Bad it been daylight, they would probably have seen him lying. They reached the village and asked if Kahukoti had arrived, No. They at once sent men to track him; they went as far as Kaata's house, but could not see him. On the following morning they renewed the search by the water side, and found his shawl; a little farther on, the blanket; and beyond, they found Te Kaku- koti, dead: be was lying face down, among the seaweed.

Hearken, O tribes. The deceased was a great chief, a relation of Potatau's. Scoff at my loss O man, say that he was rightly served. Let his fault be. a warning to us This is another of my words. "Lei him that thinketh he standeth take heed lest be fall." There is another thing, this man's sin we have seen, and ye have also your sins within you.

There has been another death, here a Manukao, Wi Kaihoho, of Paketapapa He is quite dead; he died from sickness and is being taken to Te Onepu near Tau- Kahutoki ki taua Pakeha, ka tohe kia hoatu he waipiro mana; otiia kahore te Pakeha ra i pai ki te hoatu; ha riri a le Kahukoti, ka mea ki le Pakeha kia haere atu i taua wahi. Tingia e le wehi taua Pakeha, hoatu ana e rua nga pounamu waipiro: ka whakainuinu- mia ma ratou ko ona hoa, ka haurangi ko te Kahukoti me tetahi o ana wahine. A i. te ahiahi, i te mea kua pouri rawa, ka hoki a te Kahukoti ki te Kawakawa, me tetahi 6 nga wahine hei kai arahi; a waenganui o te huarahi ka mea a le Kahukoti ki te wa- hine, e hoki koe ki te tiki i a Mere (i mahue atu hoki i te kainga o te Pakeha ra e haura- ngi ana): ka mea le wahine ra, kahore, me haere tonu ano ahau ki le arahi i a koe; ka mea atu ano a te Kahukoti, haere koe e hoki ki te le Uki i a Mere, e ahua pai ana ahau. Waihotia iho e te wahine ra kia noho ana i e wahi i korero ra rana, hoki ana ki te tiki i tera i mahue atu ra i a raua i te kainga o te Pakeha. I muri ano i le wahine ra, ka whakatika le tangata nei ka haere, te heke- nga atu i uta i te tuawhenua, ka haere i runga i te papa kohatu, nekeneke kau atu hoki pea, Ta—u! ka hinga te tangata nei; ka whara te wahanga o nga tukemata i te kohatu; heoiano takoto tonu iho. Tae noa mai nga wahine ra ki te wahi i waiho iho ai e tetahi, tirotiro kau ana kua riro; karanga noa, kihai i O mai: heoi ano ka whakaaro kua tae ki le kainga: ka haere tonu: mehe- mea pea he awatea e kitea atu e takoto ana. Tae noa atu ki te kainga, ka patai Kua tae mai a te Kahukoti? "Kahore." Tonoa tonutia atu he tangata ki le whakataki haere, a, tae noa ki te whare o le Kaata, hore ake i kitea. Ao ake le ra, i le ata ano, ka whakatakina haeretia i te taha tai, ka kitea ko te horo, neke kau atu, ka kitea ko te paraikete, i ko rawa atu ka kitea a te Kahukoti kua male, e takoto tapapa aha i roto i le rimurimu.

Whakarongo mai e nga iwi, he rangatira nui tenei tangata kua male nei, he teina ma tuakana kia Potatau. Tawaia mai taku mate e te tangata, whakakaitoatia mai; otiia tenei taku kapu kia koe e le tangata e whakakaitoa ana, Ko tona henga hei whakatupato i a ta- tou: tetahi atu o nga kupu nei ra, ko te tangata e mea ana e tu ana ia, kia tupato ia hei hinga. Tenei ano tetahi, Ko tona be ienei i kitea nei e koutou, tena hoki o kou- tou nei he kei roto i a koutou.

Tenei hoki tetahi atu tupapaku kua male, no te tai ki Manuka nei, no Puketapapa, ko Wi Koihoho, kua mate rawa, i mate kongenge, a e haria pa ki te Onepu, e tata ana ki