Volume 5, No. 4
185802

page 14  (18 pages)
to previous section13
15to next section


View the commentary of this paper

 
THE MAORI MESSENGER. 14 TE KARERE MAORI: If your officers act justly it will be well. If otherwise it will not be well. Taonui: I have suffered in the cause of another. Here is the Ake, but where is the Mahoe and the Pate. Come, O Governor, as a pay- ment for my losses. Well, though I be destroyed, yet I have seen you; Welcome. Wata Kaitoke Muriwai: Welcome. Behold the tide which ebbs and flows in Hokianga. It is yours, will you clothe it? Arama Karaka Pi: Let us endeavour to live orderly and quietly as do the Pakeha's and then we shall be sure to have them come and settle among us. Mangumangu: Let our professions be made good. Let us act upon what has been said about obedience la the Laws of God and the Queen Tako: It is not now for the first time that we place ourselves under the protection of the Queen. Hokianga has long. ago acknowledged her sovereignty, we regard her Majesty as our protector from all enemies. Te Atua Wera: I had a dream last night, I thought I saw the Governor come to me and put a beautiful white feather in my hair above my forehead. Some one tried to snatch it away, but I would not allow it to be removed. My dream has been verified, I see the Governor. He brings the Queen' authority. We accept it. Welcome, 0 Governor, to Hokianga. His Excellency replied briefly to the Chiefs, assuring them that he placed full confidence in the assurances they had given of attachment to the Government: they had proved by their actions that they were sin- cere. He was more gratified than he could express with what he had seen and heard. He looked upon the Hokianga Chiefs and assessors as his friends and helpers in every good work. He bad experienced real plea- sure in thus meeting them in their own home, and be should not fail to inform Her Majesty of what had taken place. He thanked them warmly for the cordial wel- come they had given him and should long remember his visit to Hokianga with plea- sure. A handsome present of food consisting of between 200 and 300 baskets of potatoes and 5 bullocks was then brought to His Ex- cellency and given by him to the people as - sembled. The contributors were Makoare Taonui and others of the Papoto branch.. Wi Waka Turau and others of the Ngaitihao. Moihi Tawhai and others of the Mahure- o ratou nei meatanga kia rongo ai ia. Ko ia ko Te Kawana ka tino whakawhetai atu ki a ratou mo to ratou karanga aroha ki a ia; a, tena e manakonako tonu tana ngakau ki tenei haerenga mai ona ki Hokianga. Katahi ka homai te hakiri ki a Te Kawa- na; erua, etoru ranei rau kete riwai, e rima nga kau: tukua ana ma nga tangata o te wha- kamenenga e te Kawana. Na Makoare Taonui ma, no te Popoto, na Wi Waka Tu- rau ma, no Ngatihao; na Mohi Tawhai ma, no Te Mahurehure; ka mutu, ka hipi hipi hurei nga tangata, hui katoa, katahi pea ma- mano, he whakahonore ki a Te Kawana. Heoiano, ka mutu. Oho ake i te ata, ka hoki a te Kawana ma ki te Waimate, ka moe, ao ake, ka haere ki te Kerikeri. I te huarahi, ka peka atu ki te titiro i tetahi pihi whenua ite taha a te awa, e kiia ana be tunga pai mo te taone. I te kainga Mihinare, ka whakamanuhiritia ratou e te Kepa. Oho ake, ka hoki ki te manwao ki a te Airihi No te ngaromanga o Te Kawana ma ki Hokianga ka huihui nga maori ki Kororare- ka, tini noa iho, ki te whakaara i te Kara. E rima rau nga tangata i uru ki te hapai i te rakau nei, i taiapohina e ratou i tatahi, a, eke noa ki Maiki, kaore koki i tukua kia ta- tu ki te whenua. Na, i te mea e hoki mai ana a Te Kawana i te Kerikeri ki te manu- wao ki te Airihi, e whakaarahia ana e nga tangata kia tu; na, u rawa mai ki te kaipuke, ku tu, kua iri te kara. Muri tata iho i te ekenga o Te Kawana ki te kaipuke ka tae atu a Tamati Waka raua ko Maihi Kawiu ki te kawe atu i te kupu kia u ano a te Kawana ki uta, no te mea tena nga tangata e whitu e waru ranei rau te tatari mai na ki a ia, kei tatahi e noho ana. Na, ka korerotia atu e Te Kawana te take i kore ai e ahei tapa whakaae ki to ratou kupu, he mea hoki kua whakaritea e ia kia hoki mai i te Kerikeri, rere tanu atu. Na, ka rere ano te kaipuke i taua ahiahi a te ata ranei. Ka mea Te Ka- na ki a Maihi, mana e kawe ki ona hoa Ranga- tira te kupu a Te Kawana ki a ratou, mo te tatutanga o tona ngakau no to ratou whaka- otinga i te kupu i whakaputaia mai ki a ia i tana unga mataati mai ki Kororareka. Ko te mea i rangona e te taringa i reira, kua ki- tea e te kanohi inaianei; a, he koa tona kia tuhituhia atu e ia kia rongo a Te Kuini i nga mea kua oti nei te mahi e Ngapuhi. Ma to- na hoa ma Tamati Waka e tirotiro te mahi, a, otioti noa; ko raua tahi hoki kua rongo i a ratou kupu, kua kite i a ratou mahi, a, mana hoki e titiro te pono o nga kupu i roto i nga takiwa e haere ake nei . Whakaae aua a