K?whiringa Whakaaturanga

reo tauwhiti
Whakatakotoranga p?:
Whakatakotoranga tauwhiti:
 

K?whiringa Rapu

T?momo rapu: te rapu ng?wari
te rapu matatau (ka taea te whakamahi i ng? p? boolean, p?r? i te '!', '&', '|', me te '()' hoki)
Query style: normal with query box
P? matua me te p? iti: hei aha te p? matua me te p? iti
me tika te p? matua me te p? iti
K?muri: hei aha te k?muri
me tika te k?muri
H?tori rapu: kaua e whakaatu mai i te h?tori rapu
whakaatu mai kia ng? rapunga kua tukua
Whakahokia mai te kupu, ?, kia kupu ki ia wh?rangi.