p?whiritia t?tehi p?tene ki runga ake nei kia p?nui ai ng? niupepa
English

Nau mai ki te Kohikohinga Niupepa M?ori

Kua whakaemitia mai ki konei he kohikohinga niupepa i t?ngia m? ng? kaip?nui M?ori o ng? tau 1842-1932. E taea te p?nui niupepa m? te rapu kupu, i te r?rangi taitara, me te r?rangi w?taka hoki. He mea i whakat?ria e te kaupapa New Zealand Digital Library, i te Tari Rorohiko, o te Whare W?nanga o Waikato.

Kei raro nei he kupu whakam?rama e p? ana ki te kohikohinga nei.

Ka nui te mihi ki ng? r?p? tautoko i te kaupapa nei. N? t? r?tou tautoko kua kore he utu, m? koutou, m? te titiro ki ng? niupepa nei. Ko te T?huhu o te M?tauranga t?r?, me ?tehi whare pukapuka e noho mai nei ki ng? whare w?nanga o te motu. Tirohia ng? r?p? tautoko.
 

 

 

He Kupu Whakam?rama

He nui ake i te 17,700 wh?rangi, mai i te 34 niupepa kei te kohikohinga nei. He mea hanga i te "Niupepa 1842-1933", te kohinga kua whakaemihia e te Alexander Turnbull Library ki runga i te kiriata mororiki. E 70% kei te reo M?ori, 27% kei ng? reo e rua, ?, kua ?hua 3% kei te reo P?keh?. E toru ng? kaupapa matua o ng? niupepa nei: he h?painga k?wanatanga; he p?nui r?nei n? ng? iwi M?ori; he kupu whakapono r?nei n? ng? h?hi.

E wh? ng? w?hanga nui o te kohikohinga niupepa M?ori:

M? ?tehi atu k?rero p?nuitia te pukapuka Rere Atu Taku Manu! Discovering History, Language & Politics in the M?ori Language Newspapers. N? Jennifer Curnow, r?tou ko Ngapare Hopa, ko Jane McRae. Auckland University Press (2002).

 

R?p? Tautoko

Ko te tino tautoko o te kaupapa nei, i puta i te T?huhu o te M?tauranga.

Ar? an? hoki ng? tautoko i tukua mai e ng? whare pukapuka o ng? whare w?nanga:

Kei runga te kohinga "Niupepa 1842-1933" i te kiriata m?kito 35mm me te kiriata mororiki. Ka taea te tono atu ki te whare pukapuka o t? rohe, ka taea r?nei te hoko, mai i te Alexander Turnbull Library.

N? te New Zealand Micrographic Services Ltd. i whakawhiti ng? whakaahua, mai i te kiriata m?kito ki te whakatakotoranga TIFF.

N? Gail Dallimore ng? kupu whakataki.

N? t?tehi r?pu rangahau i te Tari M?ori o te Whare W?nanga o T?maki i whakarite ng? r?popototanga reo P?keh?.