No. 26
18921001

page 2  (8 pages)
to previous section1
3to next section


 
TE HOA MAORI.

tapu nui whakaharahara Na, i whakaae-

tia ranei e koe i aua mea ki Tona aroaro ?

n.

" Kahore hoki he rerenga ketanga o te

Hurae o te Kariki: e hua tonu ana hoki

nga taonga o taua Ariki na ano o nga tang-

ata katoa, ki te hunga katoa e karanga ana

Haia. " Roma 10. 12.

Kia nui te Atua! Ahakoa kua mate tatou

katoa na to tatou hara, i te matenga o te hunga

katoa, tera ano Le oranga mo ia tahi mo ia

tahi. E mea ana ano ahau, aeha te rerenga

ke o tetahi tangata o tetahi tangata i tona

ahua ano ki to te tangata titiro, ko taua

Ariki e hua tonu ana ki te katoa. Otira,

kei te takato tetahi tikanga, ara, ka riro

taua hua " Ki te hunga katoa e karanga ana

ki te ingoa o te Ariki. "

Tena, me whakaaetia e tatou i o tatou he

i te tuatahi, i o tatou urunga ki roto i te

hunga " Kahore he pokanga ketanga " A

muri iho me tono he turanga mo tatou ki

roto i te hunga ke o te aroha noa o te Atua,

a me tonu hoki i te mea runga i te mahi a te

Ariki Ihu Kara ma runga i te tikanga o

tana kupu kaha e hoki he rerenga ke-

tanga.

E te kai korero ! Kua oti katoa enei i a

koe? I karanga atu ranei koe ki a Ia?

" A karanga ma ki a au i te ra o to he:

maku koe e whiakaora. "—Nga Waiata 50.

15. Nana taua kupu pai. E hoa, ko tenei

to ra he, ka tata koe ki te ngaromanga

mutunga kore, he matenga mo tena hei utu

mo o hara. Ko ia hoki e hua tonu ki te

manakitia, a ka whakarongo ia ki to kara-

nga atu.

" Kua oti hoki te katoa te kopani e te

Atua ki roto ki te whakateka, he mea ki

tohungia katoatia ai. Ano te hohonutanga

te hua o a te Atua whakaaro, o toua mohio. "

—Roma 11. 32-33. *

E MATAU ANA MATOU; EHARA

I TE MEA, HE TUMANAKOTA-

NGA NGA IHO.

TERA ka ui atu te kai mahi o te Ariki

ki te tangata ki te pehea i tona

wairua, ka ora ranei, kahore ranei,

whenei ana te whakahoki o te tokomaha,

same Lord over all is rich unto all that call

upon Him. "—Rom. x 12,

Blessed be God, though our sins have

involved us in common ruin, yet there is

a common salvation. Again, let me say,

it matters not what difference there is in

man's sight between man and man, " the

same Lord... is rich unto all. " But

there is one condition. We must "call

upon Him. " We must own our standing

on the "no difference" platform of sin,

and claim a place, because of the work of

our Lord Jesus Christ, on the "no differ-

ence " platform of grace.

Reader, have you done this ? Have you

called upon Him ? " Call upon Me in the

day of trouble, I will deliver thee, " is His

gracious word. Psa. 1. 15. Now is the day

of trouble; you are about to perish for ever,

to suffer the everlasting punishment due to

your sins. Oh, then, call upon Him who is

rich to bless, and He will hear.

" God hath concluded (shut up) all in un-

belief, that lie might have mercy upon all.

O the depth of the riches both of the wis-

dom and knowledge of God "—Rom xi. 32,

33 F. J. M.

WE KNOW; NOT, WE HOPE.

" I HOPE so " is a most common

answer that the Lord's servants

receive when inquiring as to the

state of people's souls; but the Scriptures

—Eph. ii. 12—shew that as long as we

are in the unconverted state we have

NO HOPE,

No, sinner; your case is utterly hopeless

apart from the grace of God; so you had

better discard " I hope so " at once. But

believe on the Lord Jesus Christ, and then

YOU may know; for the language of faith is

not, We hope; but, WE KNOW.

"We know that the Son of God is

come, and hath given us an understand-

ing, " etc. —1 John v 20.