No. 29
18930701

page 2  (8 pages)
to previous section1
3to next section


 
TE HOA MAORL

tangata i tetahi ritenga pai mona, e kore e '.

kitea. Kihai i kitea he rata i Hiria, hei

whakaora i te repera. Whaihoki e kore e

kitea i. tenei ao, he oranga mo tetangata

hara. A, e ki ana te ao i nga repera pena.

Otira kua whiriwhiria e te Atua nga mea

ngoikore o tenei ao, mo Tena mahi. I tonoa

e Ia tetahi kotiro herehere, ki taua rangatira

nui o Hiria Ka mea taua kotiro iti, " A ue !

me i tata toku ariki lu te poropiti i Hamaria !

katahi ano he kai whakaora mo tona repera "

Ko taku hoki tenei ki te tangata hara;

Aue ! me i haere koe ki nga waewae o Ihu,

kia horoia atu e ia ou hara katoa.

Kihai i pena to whakapono o te kingi o I

Iharaira, me to tana kotiro: a, i hua ia i

haere mai taua Hiriani ki te rapu take

whawhai. Ka mea ia, "He atua ianei ahau

hei whakamate, hei whakaora ?

"A, le rongonga o Eriha tangata a te

Atua, " ka tono tangata ia ki to tiki i taua

repera. "Na haere mai ana a Naamana. "

I haere mai i runga i te ritenga o le ao.

Ona taonga, ona hoiho, me ona hariata ! Ka

tu i te tatau o te poropiti. Otira kihai a

Eriha i tango i ona taonga. E kore hold e

hokona ki te taonga, te whakaoranga a te

Atua. (Ihaia 56. 1) I tono a Eriha i te

karere hei ki atu, "'Haere, kia whitu nga

horoinga ki Horana, a ka hold mai ou kiko-

kiko ki a koe, ka ma koe. " Kihai ia i puta

mai ki waho, kia kite i a ia. Ma te whaka-

pono hoki—kauaka ma te kitenga, ma te

mahi tohu ranei—he whakaora. Inahoki te

kupu a te Atua, " Ko ia e whakapono ana

ka whakaorangia. " (Maka 16, 16. )

Na ko taua Horano, he tohu mo te mate.

I tu te aka ki reira, i te whitinga atu o

Iharaira ki Kanaana. E rite ana tenei kia

Ihu, e tu ana i waenganui o te awa o te

mate mo tatou Heoiana te oranga mo

taua repera nui, ko ona rukunga ki te awa

o te mate. A, ma te matenga o Ihu anake,

e ma ai te tangata i ona hara. Ma Ona toto

anake, he horoi i nga he katoa.

Heoi, ka riri noaiho taua repera, ki te

tohutohunga o te poropiti. I hua ia, ka

meatia tetahi mea nui ki a ia. He penei

tonu ana te tangata hara; ki tana whakaaro

iho, ma te meatanga a te Atua i tetahi mahi

nui moua, katahi ia ka ora. Ko te tanu kau

i Horano ia, hei aha ranei tena!

long hoped to get better, but have you not

rather got worse ? Not a physician in Syria

could cure the leper. Nota remedy on earth

is Found For sin. Search all nations, man has

found no cure for sin. The whole world is

one leper-house. God hath chosen the weak

things of this world A little captive maid

is God's messenger to this mighty Syrian.

She says, " Would God my Lord was with

the prophet that is in Samaria, for he would

cure him of his leprosy. " And I can say to

my reader, " Would God thou wert at the

feet of Jesus, He would cleanse thee from

thy sins "

The King of Israel had no such faith as

this little maid; he only thought the Syrians

sought a quarrel. He, thinking of himself,

said, '• Am I God to kill and to make alive P"

" And it was so, when Elisha, the man of

God had heard, " he sent for the leper to come

to him. " So Naaman came. " So like man

was his way of coming! Such gifts, such

horses and chariots! And he stood at the

door. But Elisha received none of his gifts.

The salvation of God is not be sold. And

Elisha sent a messenger unto him, saying,

" Go wash in Jordan seven times and thy

flesh shall come to thee, and thou shalt be

clean. " He does not even come out to him;

he sends a messenger. It must be by faith,

not by sight, or by sign. God gives his bare

word. He that believeth is saved.

Now Jordan was the type or figure of

death. Tho ark had stood there, whilst

all Israel passed over dry shod into the land

of Canaan. Most striking illustration of

Jesus taking our place in the river of death.

There was no cure for this great leper, but

to be seven times dipped in the river of death.

There is no means in the universe by which

a sinner can be cleansed, but by the death of

Jesus. His blood alone cleanseth from all

sin.

This made the leper uncommonly, or rather

commonly angry; for it is the anger of the

human heart against God's mode of cleansing

from sin. Surely, the leper thought, there

would have been some great thing done to

him. And so with the sinner; surely, he

thinks, God must do some great thing to me

or in me, by which I shall be saved. Burial

in Jordan; why this is contemptible!