Volume 7, No. 20
18601231

page 6  (11 pages)
to previous section5
7to next section


View the commentary of this paper

 
THE MAORI MESSENGER. 6 TE KARERE MAORI.

5. The rule for the Pakeha when killed by the Maori. Let it be the same. When a Pakeha is killed by a Maori, let him [the Maori] be the payment for his transgression. If the murderer is not known let him be sought, and when he is found, let him be put to death according to Law. For it is not right that the many should suffer on ac- count of one man.

We lay down these rules of ours for Wai- kato- commencing at Maungatautari, and in- cluding Peria, Maungakawa, Tamahore, and [the district extending] to the mouth of the Waikato (river), because these are the tribes who have carried out the precepts of the Law. We have laid down this rule in order that the good things may prosper in our districts, and that the precepts of the Law may be faithfully observed in Wai- kato.

4. The arrangement about Taranaki, where we are going for the purpose of fighting, is, that there is nothing wrong in our doing so, inasmuch as that place has been opened, in these limes, as a battle ground for Maories and Pakehas.

5. The arrangement for Waikato, and stretching to Auckland, is, that it is to be sacred [lit. placed under tapu], so that there shall be no fighting there. These laws are by

MATUTAERA POTATAU, WIREMU TAMIHANA TE WAHAROA, and all the Chiefs of Ngatihaua and Waikato.

ADDRESS TO THE GOVERNOR.

To South Island Natives

WE have been requested to reprint

the address of the Canterbury Na- tives to the Governor, in January last, and His Excellency's reply thereto. We readily assent, inas-

much as the good advice given to the Natives oa that occasion is equally appropriate at the com- mencement of another year. We

may mention that the Land Reserve referred to in the Address has since been subdivided and fairly appor-

tioned to the native owners. The present value of this Reserve (at Kaiapoi) is estimated at £60,000, ! But for the settlement of Pakehas in the neighbourhood it would not have been worth so many farthings.

3. Te tikanga mo te Pakeha mate i te Maori: me penei ano. Ka male te Pakeha i te Maori, ko ia ano hei utu mo tona hara;

ki te kore e kitea te tangata nana i kohuru, me ata rapu ano, a, me male ki te ritenga o te ture; e kore hoki e pai kia mate te tokoma- ha mo te tangata kotahi.

Enei ture a matou i whakatakoto ai mo Waikato, timata mai i Maungatautari, a Pe- ria, a Maungakawa, a Tamahore, a puta noa ki te puwaha o Waikato, ta te mea hoki ko nga iwi tenei kua mahi i nga ritenga o te ture. Koia ka whakatakotoria e matou enei ritenga kia tupu pai ai nga ritenga ki o matou takiwa, kia mahia pahia nga ritenga o te tu re ki Waikato.

4. Ko te tikanga ki Taranaki, i a matou e haere nei ki reira whawhai ai, kahore he he ki reira o ta matou whawhai, no te mea hoki kua marama a reira i enei takiwa hei whawhaitanga ma te Maori ma te Pakeha.

5. Ko te tikanga ki Waikato, a tae atu ana ki Akarana, kua oti te whakatapu, ka- hore he whawhai ki konei.

Na MATUTAERA POTATAU, Na WIREMU TAMIHANA TE WAHAROA, ratou ko nga rangatira katoa o Ngatihaua, o Waikato enei Tu re.

PUKAPUKA KI A TE KAWANA.

KUA ki mai etahi kia taia houtia te pukapuka a nga tangata o Kata- pere ki a te Kawana, me taua wha- kahokinga atu, imua, i te marama o Hanuere; heoi, e whakaae aua ma- tou, no te mea, he pai tonu nga korero a te Kawana i taua takiwa, hei whakamaharatanga mo aianei, mo te timatanga, ano o tetahi tau. Kia ki atu matou i konei, ko taua whenua rahui i korerotia na, kua oti ano te ata roherohe, kua tuwhaina paitia ki tera tangata ki tera tangata.

E kiia ana, ko te utu mo taua whe- nua, inaianei mehemea e hokona aua, £60, 000! Mei kore to noho o te Pakeha ki toua taha e kore pea e rite ki te nuinga pera o te patene,