Te Whetu o Te Tau
page 10  (5 pages)
11to next section
TE WHETU O TE TAU.

No. 3.

AKARANA, HEPETEMA 1, 1858.

VOL 1.

Haere atu ra e taku kupu i runga i te aroha wha-
katohua ki oku hoa Maori katoa. E hoa ma, tena
koutou. Kia mau mai te whakaaro ki te Atua,
no te mea hoki, ko te matua ia mo te tangata.
Tenei tana kupu. "E haere mai ratou i runga i
te tangi, a, ka arahina e au i runga i te inoi; ka
meinga ratou o ahau kia haere i te taha o nga
awa wai, i roto i te ara tika, ekore e tutuki te
wae i reira, no te mea, ko au hei Matua mo Iha-
raira, ko Eparaina ano hei matamua ki ahau."—
Heremaia xxxi—9.

Ko tenei e oku hoa aroha kia piri pu ki te
whakapono kia rokohanga noatanga e te he e
noho tika ana i te aroaro o te Atua, i te aroaro o
te tangata, ka oti hoki te tuhituhi, "E mau ki
nga mea whawhai katoa a te Atua, kia taea ai e
koutou te tu atu ki te riri i te ra kino a, te oti-
nga o nga mea katoa kia tu."—Epeha vi—13.

Kia tau ki a koutou katoa te atawhai o to tatou
Ariki, ma ona toto tapu e horoi o koutou hara
katoa, mana koutou katoa e whakawhiwhi ki tona
Wairua Tapu, kia waiho ai koutou hei mangaro te
Waina Pono i tenei ao, a, hei Tohunga, hei Kingi
i tera ao atu. Ko taku inoi tenei mo koutou
katoa.

NA HARE REWETI.

Akarana, Akuhata, 1858.

KO NGA PUKAPUKA O NGA RANGATIRA.

E hoa e Hare Reweti, tena koe. Ka nui toku
aroha ki a koe no te mea koa tauwehe o taua
tinana. E hoa o te whetu o te ata, tena koe.
Tena koe te tangata nana i tui te waka kia mau.
E hoa, e mohio ana koe ki nga tangata katoa. E
hoa tena koe.

NA POTATAU TE WHEROWHERO.
Ki a Hare Reweti, kei Akarana.

Rangiaohia.

Haere ra e taku aroha ki a Hare Rewiti
E hoa e Hare Reweti, tena koe. Ka nui taku
mihi ki a koe i roto i nga marama i nga ra. E
hoa tena koe, te mahi mai na i nga mahi tohu o
te Atua. He waiata aroha.

Taku turanga kei te ihi o te whare

Me te kai aohia te roimata i ahau,

Aroha i mahuki ki te tau ka wehea

Ka ngaro ki te kore

Naku koe i tuku atu i te mata i rarau

Te rehia i te ara koa

Te ringa toro, i te ringa horahora.

Heoi ano,

Na to hoa aroha,

NA HOHEPA TAMAMUTU,

Kei Taupo.

Haere atu ra e taku aroha i nga hihi o te
marama ka rakaunuitia ki a Hare Reweti. E
hoa e Hare Reweti, tena koe. Ka nui toku aroha
ki a koe. Katahi ano au ka tao mai i te kawe i te
aroha kua honea e te Karaiti ki te ao ki a tatou
hoa i Taranaki e mahi aua i nga ritenga pouri o

 

te ao. E pa, i haere au i runga i nga ture i
whakatakotoria  hei mahi mo nga tangata katoa
kia whiwhi ki te kotahitanga. E ki ana hoki a
Paora ko te mea nui ano o enei ko te aroha
Koriniti xiii—13. Me te kupu e mea ana, ka
kawea hoki matou e te aroha o te Karaiti. Na
konei au i mea ai kia mahia nga mahi pai ki to
tangata. E hoa tena koe i roto i te ture atawhai.
He waiata aroha.

I muri ahiahi ka tata mai te aroha

Ki te tau ra e i whakaepa

I taku ohinga kei te ruru au

E ko reira huaki nei to kai e anga

Te wero hope te maringi nei

Nana nei i hokirua mai ki te whare

Taku whakara ki ngai mua ra

I nga rangi raia.

Heoi ano,

Na to hoa aroha,

NA KEREI KATEA.

Kihikihi, 1858.

Haere ra e taku rota ki a Hare Reweti. E
hoa tena koe. Kia mau mai te whakaaro ki au
tamariki i atawhainga ai e koe, i to po i te ao,
ara i runga i te atawhai o te Ariki. Heoi ka
mau tonu nei te aroha ki a koe me te tumanako
tonu o te ngakau ki a koe i te po i to ao kia kite
ra ano au i a Koe e Hare Reweti.

NA HONE TERI TE PAERATA.
Ki a Hare Reweti, kei Akarana.

Rangiaohia, Mei 26, 1858.
Nau mai ra e taku reta ki toku matua aroha
ki a Hare Reweti. E pa tena ra koe te noho mai
na i tou kainga. E hoa, kotahi te mea kua kitea
e matou ko ta te Atua kupu i ki ai ia "rapua e
koutou nga Karaipiture kei reira te orangatonu-
tanga mo koutou." Kia rongo mai koe kua
whakakahore matou i etahi o nga tikanga Pakeha
i runga i to matou whenua ta te mea kua kite te
Atua ko te moni te putake o nga kino katoa. E
hoa kia mau mai te aroha ki nga tangata Maori
katoa. Heoi ano

NA PAORA MATENGA TE PAHUPAHU.
Ki a Hare Reweti, kei Akarana,

[Ae e te hoa aroha e Paora, mo rapu tonu te
tangata i nga karaipiture ko te ora kei reira, ko
te tika, ko te pai]

Warau, Hurae 1, 1858.

E hoa e Te Reweti, tena koe. E hoa ko au
anake kei te pupuru i ta taua tikanga; otira, ko
nga rangatira o Ngatitamatea  o Ngatimaru o
pupuri nei i ta tatou tika. E hoa kia kaha mai.
Ki a Te Reweti,

Ngaruawahia.

E hoa e Hare Reweti, tena koe i roto i te ata-
whai o te Ariki.