Te Whetu o Te Tau
page 5  (5 pages)
6to next section


TE WHETU O TE TAU.

N0.2.

AKARANA, HURAU. 1858.

VOL. 1.

Kenana, Maketu.

Ki a Hare Reweti, ko te kai-atawhai i te tutua
i te pani, i te pouaru, i te rawakore. Roma
xiii—8.

E hoa tena ra ko koe i runga i te mahi tohu
a to tatou matua i te rangi. E hoa, kua tae mai
tau pukapuka ki ahau; kua kite ahau i au wha-
karitenga tika; a, e hari ana toku ngakau ki tou
rongo pai e takahi mai nei, i runga i nga ngaru
whakaporaruraru o tenei ao;—i runga i nga
ritenga a te tangata, a te Pakeha.

Ko tenei, e hoa, kia kaha koe, ki te whaka-
marama i nga tikanga ki te ao. Matiu, ^—
15, 16. Ma te Atua koe o whakakaha;, mana
koe e tiaki; mana koe e whakaora,

Ka hari koe ki te mahi, ki nga mahi a tou
rangatira. Matiu, xxi^—46. Matiu, xx^—16,

• 17. Matiu, xx^—21.

Ko tenei, e hoa, ka tika to arahanga i nga
matapo. Ki te kahore e arahina, ka mate, ekore
e tika, i i te huarahi. Matiu, xv—14.

E hoa, tena ra ko koe. Kia manawanui ki nga
anea whakapouri, kia tohe ki te inoi. Roma,
xii—1: 2.

He waiata tangi tenei naku ki a koe

Kia kaha ake ra to piko ki te ao
Kai tamia koe te whakaruhia
Patuparehe, to taonga i kimi ai ki tawhiti.
I rangahaua e, o karihi ki te putere,
O tapu tinitiaia mai te manu a
Te Tipua ka purotu hine, te waka takohe-
kohe rai.
Naku na to hoa aroha,

NA PAORA PARUHI.

[Ka nui te aroha a o toku ngakau ki nga korero
pai a Paora Paruhi, tapoko ana ki te hinengaro,
me he kowhitanga marama te panga mai kei
ahau.—Na Hare Reweti.]

Waiomio, Peiwhairangi, Hanuere 18, 1858.
E hoa,

Tenei taku kupu ki a koe,—kia tukua e koe

enei korero ki te perehi hei matakitaki mo nga
iwi katoa, o runga, o raro nei. Otira, e hoa,
kihai, i pau atu aku kupu; maku ano e rapu i
muri nei, he 'kupu pono, kia mutu tenei mahi,—
te mahinga o te kara; ko reira ano matou huihui
ai, whakaoti" ai i tenei mahi. Heoi ano ena kupu
ki a koe.

Kia tau te rangimarietanga ki a koe, i roto
i nga ra katoa, ma te Ata» koe e tiaki, ake ake.
E hoa tena koe. Tenei ano toku aroha ki a koe.
Heoi ano tena kupu a tou hoa aroha.

A MAIHI PARAONE KAWITI.

Ki a Hare Reweti, kei Akarana.

Peiwhairangi, Hanuere 18, 1858.
No te huihuinga o Ngapuhi -ki Kororareka
i te whakaarahanga o te kara ki Maiki, enei
korero. I te putanga o te mahi & tenei ranga-tira, 

Maihi Paraone Kawiti To Kuhanga, i tonawhakaaro nui i taea ai e ia te rapu nga whakaaro
e tupu ai te pai ki runga ki te whenua. Kia
rongo ra e te iwi katoa, i te kupu a Maihi
Paraone Kawiti. Ka peia atu e ia e te Atua
te kino ki te pouritanga i waho ko te wahi tera
o te tangihanga, me te teteatanga o nga niho—
Matiu viii.—12. Engari me tahuri nga iwi katoa,
me tango i te kupu o te Atua kia tika ai to tatou
awhi tanga atu ki a te Kuini, me toa araitanga
mai ki a tatou.

He kaha no tenei tangata ki te rapu i tetahi
whakaaro e ora ai tenei motu, e tau ai te mahi
tohu a te Atua, ki nga tauiwi katoa. Koia a
Maihi Paraone Kawiti i mea ai, ko nga iwi katoa
o tenei motu me tomo atu ki roto ki te ture o te
Kuini.

Ko nga tangata enei i whakaae ki Maiki kia
whakaarahia te kara, 1379. Ko nga hapu enei
32; ko nga moni enei £86 188. 3d. Heoi ano.
NA MAIHI PARAONE KAWITI ENEI
WHAKATAKI.

Pakanae, Hokianga, Hanuere 16, 1858.

E hoa e Hare Reweti, tena ra ko koe. Tenei
ano taku kupu ki a koe- mo taku korero kua tae
atu ki a koe i mua. Ekore e Hare Reweti, tena
ra ko koe, i runga i te kaha o te Atua Heoi ano,
NA TE MANGUMANGU KAIWHAKAWA.
Ki a Hare Reweti, kei Akarana.

Whangaruru, Hanuere 15, 1858.
E hoa e Hare Reweti, tena ra ko koe. Ka nui

toku aroha ki a koe ki tau kupu, i ho mai nei i

tau pukapuka.

Tekoreotehangameheumutuhiekeiia

"Waiarikikarawetakuringateataotepiau

TaongakiInienahakutaiterarangaitu

KiaurutomoautewhareoHareRewitimekore

Eriromaiemekoparetetaitongakawhiwhi

Karawekahokiauei.

NA WIREMU KOROKORO.
NA PITORE HU.
NA PEPENE.

Ki a Hare Reweti, kei Akarana.

Emara e Hare Reweti, tena ra ko koe. Etahi
toku aroha atu ki a koe. Ko te rua tenei o aku
taonga mai, kahore ano aku kupu ki a koe, katahi
ano. Kei nga tai o te korekore ka whakaputa
te toka i Rangitahu. Ehoa e Reweti, he huna
ra nei te marama, he tirea ra nei te marama, he
mawaru ra nei, he rakau nui ra nei. Ka hua te
kai, ka hua te kupu. He waiata.

Tenei e whakangaoko ana ra te ngakau
Ka hara mai te ra a ka wananga kia uru
Koutou i te hinga o kai, ka uru
Rapea koutou, i te tokitokinga o kai.

Heoi ano, ka mutu

NA PARATENE TE MANU.
Ki a Hare Reweti kei Akarana.