Volume 7, No. 20
18601231

page 9  (11 pages)
to previous section8
10to next section


View the commentary of this paper

 
THE MAORI MESSENGER.

9

TE KARERE MAORI.

These are the commands of our Gracious Queen

I am glad to be able to provide a "dry resting place" for you as you desire, and have directed your good friend Hamilton to pur- chase a place for you. Here you will be able to bring your firewood, your. potatoes, wheat, fish and pigs.

I am also glad that you have erected a flour mill, and when I go back to Auckland I will enquire if there is money ready and if so I will lend you some.

You must know, however, that I have only a certain sum to lend. I have lent it all, hut when those who have borrowed pay their debts (which may not be for some time) I shall be again able to lend, and will lend to you in your turn.

I regret to hear that differences exist among some of you respecting your timber land. What you say about subdividing these lands and apportioning them in fair proportions to families and individuals is good. To assist you in effecting such a sub- division of the land as the chiefs and owners thereof may cordially agree to, I will direct an officer of the Native Department to ac- company you to the places in dispute, and to witness the fixing of such boundaries as you yourselves may decide upon; but you

must distinctly understand in making you this offer that you are not to have any quar- rels or disputes among yourselves in settling the boundaries.

If I find that you agree in this arrange- ment, I shall then recommend to the Queen that titles similar to those of the Europeans should be issued to such individuals or fami- lies:

It will always afford me the greatest plea- sure to hear from time to time that you are making good use of your Reserves which are now become valuable by the settlement of Europeans; and I trust that you will by in- dustry and perseverance farm them to good advantage. You should also build comforta- ble and substantial houses to live in, as some few of you have already done.

This will tend to promote very much your own health and comfort. All people acquire wealth by being frugal and industrious, and you have the means at your disposal, by having a ready market for your produce, to become a prosperous people; and 1 trust the time is not far distant when you will more fully appreciate and recognise the

ratou tamariki ki te kura. Tohea e koe kia whakarerea nga kino katoa, ahakoa kino Pakeha, kino Maori ranei. Ko nga whaka- haunga ra ena a to tatou Kuini pai.

Ko ta koutou na kupa, kia whakanohoia koutou e au ki tetahi wahi maroke, maku ano e whakarite. Kua whai kupu ahau ki to koutou hoa pai kia Hamutini, kia hokona e ia tetahi kainga mo koutou. Hei tunga ra tena mo a koutou wahie, mo a koutou taewa, witi, ika, poaka.

E whakapai atu ana ahau ki te mira huri paraoa, kua oti nei e koutou te mahi. Kia hoki atu ahau ki Akarana, maku e kimi me kore he moni hei hoatu maku ki a koutou. Oti ra kia rongo mai koutou, he mea ata ka- ranga nga moni mo nga mahi penei, ko tenei. kua tukua katoatia e ahau aua moni; a kia whakahokia mai tetahi wahi (e ratou o te Rawhiti) otira ekore pea e rite wawe— katahi ano ahau ka whiwhi moni hei hoatu ki a koutou.

Kua rongo ahau, e ngangare ana etahi o koutou mo o koutou whenua ngaherehere. E he ana tenei. Ko a koutou na kupu mo te whenua kia pihitia, e tika ana. A, maku tetahi tangata o te Kawanatanga engari atu kia haere ki aua kainga hei whakarongo i a koutou korero—hei whakatika i nga rohe ana oti i a koutou te whakamau. Otira kia mohio mai komou; e kore e tika kia tauto- hetohe, kia ngangare koutou i taua mahi whakarite rohe. A ki te mahia tikatia e koutou, katahi au ka tuhituhi atu ki a te

Kuini kia whakaaetia mai e ia te pukapuka whakatumau, pera me o te Pakeha, kia tukua ki a koutou,—ki ia tangata ki ia ta- ngata, ki ia hapu ki ia hapu.

Na, ka tatari korero ahau a nga takiwa e takoto ake, kia rongo ahau, e mahia paitia ana e koutou a koutou nei whenua. Na te Pakeha hoki i whakatupu kainga i konei i whai taonga ai ena whenua; a, me ki atu ahau, kia kaha koutou ki nga mahi ahu

whenua e puta pono ai nga hua o te maara. Me mahi whare hoki koutou—hei te whare pai, pera ano me o etahi o koutou. Ma ko- nei, e hoa ma, ka tupu haere ai te ora me te pai i roto i a koutou. Kia mamahi te tangata, kia ahu whenua, ka whai rawa ia;

a e puare ana te huarahi mo koutou kia tupu haere ai; inahoki, tenei ano te makete mo a koutou hanga e puta hohoro ai tona utu. A, ki taku mahara, kua tata nei te wa e nui haere ai to koutou pai, to koutou ahuareka ki nga painga katoa o nga Ture o te Kuini o Ingarani.