Volume 7, No. 20
18601231

page 8  (11 pages)
to previous section7
9to next section


View the commentary of this paper

 
THE MAORI MESSENGER.

8

TE KARERE MAORI.

this we seek your approval to the erection of a (flour) mill at Port Levy, and we ask your assistance in the same manner that you have aided the people of the Northern Island in the construction of their mills, and that you will send us a wise man (a mill- wright) to superintend the work, that it may be properly done. All the machinery has arrived and we have paid for it the sum of three hundred and eighty pounds fifteen shillings and three pence. The assistance we ask of you is, to erect a house, to set up the mill, and to dig an aqueduct. And when the proceeds of the mill are sufficient we will repay your advance. Let this be made a proof of your regard for us.

Here is another subject for us to speak of, 0 Governor! The voice of all the people is, that our land Reserves be subivdided, so that each may have his own portion. We ask you to give to each man a title in writing to ins own allotment. But we leave the matter in your hands, 0 Governor. Our reason for urging the subdivision of our land is, that our difficulties and quarrels may cease, that we may live peaceably, and that Christianity and good works may thrive amongst us.

These are our farewell words to you. De- part 0 Governor! Return to your home at Auckland. Farewell! Farewell! Farewell!

From all the chiefs of the people. From Paora Tau

" Pita te Hori " Hakopa to Ataotu Assessors.

" Te Wiremu te Uki (and 28 others.)

The Natives then rose, sang a short song, and sat down again.

The Governor replied through the inter- pretation of Mr. Buller in words following:—

My friends,—I am glad to see you. Our Great Soverign the Queen who reigns over the people of many nations Ioves you and cares for you. She gave orders to the Governors who came before me she has given her orders to me; and she will give her orders to those who may come after me Her orders are always the same—"Take care of my people. Make no distinction between the Maori and the Pakeha, unless it be for their own good. Make my people live together in peace, and teach the Maori to follow the example of their Pakeha brethren. Tell them to listen to the Mission- aries, and to send their children to school. Advise them to be sober and honest, and to shun evil communications whether they he with Pakeha or with Maori."

tenei, ko te mira ki Poti Kiwi kia whakaaetia mai e koe kia mahia—mau tetahi taha, ma matou tetahi taha. Kia rite ai ki to tikanga ki nga mira o nga tangata o te Rawhiti. Mau hoki tetahi Pakeha tohunga e homai hei mahi i taua mira, kia pai ai te mahi. Ko nga hanga katoa o taua mira kau tae mai;

kua utua hoki e matou ki nga moni e toru rau e waru te kau pauna, tekau ma rima hereni, me te tarapene. Ko ta matou i mea ai hei mahinga mau, ko te whare kia whaka- arahia, ko te mira kia tu ki runga, ko te awa kia keria. Na kia puta ano he moni i te mahi a taua mira, ma matou ano ou moni e whakahoki atu. Hei aroha tenei mau ki a matou.

Tenei hoki tetahi kupu a matou ki a koe, e te Kawana ! E mea ana to matou runanga, kia pihitia o matou whenua rahui e takoto nei i enei kainga, ara, kia tu ai tena tangata tena tangata ki tona pihi ki tona pihi. Me homai ano e koe he pukapuka hei wkaka- tuturu i te tangata ki tona wahi. Otira kei a koe te whakaaro, e Te Kawana.

Ko te tikanga i tohe ai matou kia tapata- pahia te whenua, koia tenei, kia mutu atu ai a matou raruraru, mea matou ngangare, kia ahua rangimarie ai, kia tupu ai te whakapono me nga pai katoa. Haere, e te Kawana, e hoki ki to kainga ki Akarana! Haere ra ! haere ra! haere atu ra !

Na nga rangatira katoa o te runanga.

Na Paora

Na Pita Te Hori Kaiwhakawa Na Hakopa Te Ataotu

Na Te Wiremu Te Uki (E. 28 atu.),-

Na, ka hari te runanga i tana hari, ka noho.

Na ka whakahokia atu e te Kawana,—na Te Pura i whakamaori, -ka mea:

E aku hoa,—Ka hari toku ngakau mo taku kitenga i a koutou. Ko to tatou tino rangatira ko te Kuini, ko te rangatira o nga iwi tini, e aroha ana ki a koutou—e whakaaro tonu ana ki a koutou. I whai kupu atu ia ki nga Kawana i haere ake i mua i ahau; e whai kupu mai ana hoki ki ahau; a, e whai kupu ano ia ki nga Kawana e puta mai i muri i ahau. A, e penei tonu ana kupu:— " Kia pai to tiaki i oku tangata, kia rite pu to tikanga ki te maori me to tikanga ki te Pakeha, me whakahaere i runga i te tikanga pai anake. Meatia e koe kia noho tahi aku tamariki i roto i te rongo mau: a mau ano te Maori e ako kia what tonu ia i nga mahi a tona tuakana a te Pakeha. Ki atu ki a ratou, kia ata whakarongo ratou ki nga kupu a o ratou Mihinare, ki tukua hoki e ratou a